Директори от северозападен и югозападен регион на работна среща в Рибарица

 MG 5967В курортното селище Рибарица се проведе традиционната годишна среща на училища, работещи по проект „ Всеки ученик ще бъде отличник“. В нея взеха среща 60 директори на учебни заведения от областите Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, София, Кюстендил, Перник, Благоевград.

В началото на двудневната среща участниците представиха себе си и постигнатите резултати през предходната учебна година в областта на учебно – възпитателния процес; работата по проект „ Твоят час“; дейности по други оперативни проекти; активизиране на родителската общност и ученическия актив и не на последно място успешно приложените превантивни мерки за обхват и задържане на учениците в училище.

Модераторите на срещата образователните експерти г-жа Й. Данова и г-н Р. Чапразов обобщиха дейностите по проекта за уч. 2017 / 2018 г. и благодариха от името на организацията за активното участие в различни кампании, инициативи и събития, които Център „ Амалипе“ организира. Беше представен и новия член на образователния екип г-н Кирил Кирилов, както и специалния гост – проф. Мария Баева / СУ „ Кл. Охридски“/.

Работата продължи с презентиране на обучителните програми за които организацията притежава лиценз, както и с връчването на сертификати за преминалите вече такива обучения педагогически колективи. Проф. М. Баева направи разяснение по голямата схема за квалификация на педагогически специалисти към МОН и регистрацията, която Център „ Амалипе“ е направил чрез програма „ Всеки ученик ще бъде отличник“: практики за активизиране на ученическата активност, която отговаря на изискванията по тематично направление на Дейност 1 Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения.

След кратка почивка се състоя и он – лайн сесията на тема : Уязвими групи – допълнителни средства и начини за използването им, която беше водена от г-н Деян Колев – Председател на УС на Център „ Амалипе“. По – голямата част от училищата все още не са изразходвали средставата, които са получили като допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи, съгласно чл. 52 от Наредба за финансиране. Отпусканите средства могат да бъдат усвоени само като основни и допълнителни средства на участници в екипите по обхват, за назначаване на образователни медиатори, за персонал, ангажиран с подпомагане достъп до образование и за допълнителни часове по български език. След направените разяснения от страна на г-н Колев, че училището може да ангажира неправителствена организация, голяма част от присъстващите заявиха желание, че биха се възползвали от това и че за тях е важно Център „ Амалипе“ да бъде ангажиран пряко с кампании с родители и с младежи, както и в назначаването на медиатор. Друга дейност, която беше посочена беше и изготвяне на супервизия от страна на регионалния координатор.

Първият ден от директорската среща завърши с групова работа по региона в която бяха отговорени на конкретни въпроси по работа с местна общност, обновяване на състава на родителските клубове и ученическите съвети, избор на участници по предстоящи обучения, както и с трудности по събиране на текуща информация. Разяснени бяха предстоящите планираните посещения до края на първия учебен срок, както и беше събрана информация за сформираните групи по „ Фолклор на етносите – Ромски фолклор“ за текущата учебна година.

При голям интерес премина представянето на „ Електронно училище“ и възможностите на dechica.com през втория ден от директорската среща. За целта бяха поканени екип от ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Сеново и екипа на популярния сайт. Споделени бяха практики от директорите на средните училища в гр. Койнаре и гр. Ябланица, които са въвели частично елементи на електронно училище.

Срещата завърши с общи снимки и посещения на туристически атракции в района, а именно: обновения манастир „ Св. Илия“ в гр. Тетевен и пещерата „ Проходна“ край Луковит. В анкетите за обратна връзка участниците я определят като: „ ползотворна“ , „ на ниво“, изпълнена с „ обстойна и обективна информация“ и място в което са намерили „подкрепа и сътрудничество“, „обмяна на опит и споделяне на успешни модели“ и пожелават традицията да бъде продължена.

Благодарим Ви колеги и дано „ полезното взаимодействие“ да бъде увенчано с успех и през тази учебна година!                                         

Йонка Данова и Райчо Чапразов

ribaritsa