РЕГИОНАЛНА СРЕЩА ЗА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН СЪБРА ДИРЕКТОРИ ВЪВ ВАРНА

varna dirПланираната двудневна регионална работна среща за директорите на училища, работещи по проект „Всеки ученик ще бъде отличник-2“ към Център „Амалипе” започна на 15 октоври във Варна и продължи до обедните часове на следващия ден. В срещата участваха повече от 70 директори от Североизточна България - партньори на ЦМЕДТ „Амалипе“ по проекта . Към директорската общност се присъединиха и експерти от местното Регионално управление на образованието.

В началото бе отделено специално време на новоприсъединените училища. Бяха споделени добри практики от различни директори, за всеки един от задължителните елементите на програмата – „Фолклор на етносите“, родителски клуб, ученически парламент и ученици-наставници.

Изпълнени бяха целите на срещата, а именно да се обсъдят предстоящите дейности през учебната 2018/2019 година. Регионалните координатори на Център Амалипе – Силвия Станчева и Жанна Василева запознаха участниците в събитието и с обучителните програми на Център Амалипе, която е обучаваща организация в сферата на интеркултурно образование. На директорите бе обяснена ролята на образователният медиатор, като средство за задържане на учениците в класните стаи. Бяха представени презентации на тема „Какво е и какво не е образователен медиатор“,“Средставата за работа с уязвими групи“ и „Електронното училище“.

Директорите споделиха за редица разрешени случаи, в които Програмата е била полезна, исказаха своята благодарност за полезната и навременна информяция и за това, колко е ценно членуването в мрежа.

Екипа на Център Амалипе бе удовлетворен от добре свършената работа и за пореден път изказа своята благодарност за гласуваното от директорите към тях доверие.

varna shumen