Град Генерал Тошево отбеляза 8 април

2Сцената в Общинска администрация Генерал Тошево се превърна в сцена на талантите по време на концерта „Заедно празнуваме - пеем и танцуваме”, който се организира по повод Международния ден на ромите – 8 април.

В голямата зала на общината децата показаха своите музикални способности, придобити от участията им в музикално-танцовите клубове и артистични школи. Те изпълниха песни, тематично свързани с календарните празници на българи, турци, роми и татари. Заредени с емоция и трепет, малките тошевци играха различни танци, с което заслужиха бурните аплодисменти на своите родители и преподаватели.

Така, основната цел на организираното мероприятие бе постигната – да се създадат 3навици у децата да се забавляват заедно, независимо от своя етнос. Да се научат да уважават различията и да станат едни бъдещи носители на традициите на своите семейства. Възпитавани по този начин, с израстването си, децата ще имат самочувствие да се включват в различни социални инициативи и акции, което от своя страна ще допринесе за утвърждаване чувството им за значимост.

Гости на тържеството бяха: регионалния координатор на Център „Амалипе“ – г-жа Жана Василева, Георги Георгиев - заместник кмет на Община  Генерал Тошево, Надежда Колева-Началник отдел „Образование, младежки дейности и спорт“,и директори. В програмата взеха участие деца от ОУ „Христо Ботев“ с. Кардам, ОУ 1„Добри Войников“ с. Победа, ОУ „Климент Охридски с. Смолница, СУ „Никола Вапцаров“ гр. Генерал Тошево, ОУ „Христо Смирненски“ гр. Генерал Тошево, ОУ „Васил Левски“ с. Преселенци, ОУ „Йордан Йовков“ с. Красен, ОУ „Йордан Йовков“ с. Спасово и генералтошевските детски градини „Пролет”, „Радост”и  „І юни”. Училищата от селата Кардам, Победа, Смолница и Преселенци са част от мрежата на Център „Амалипе“ и провеждат СИП „Фолклор на етносите“.

В Община Генерал Тошево още от 1990 година има традиция да се отбелязва Международния ден на ромите . Затова всяка година концертът се чака от жителите на Общината с голям интерес.

logo TSAПрограмата „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище – Всеки ученик ще бъде отличник“ се реализира от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“  в 240 училища в цяла България. Програмата има за цел превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Дейностите са насочени също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища. Програмата се подкрепя от Тръста за социална алтернатива.

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.