В град Елена педагози развиваха уменията си за работа с родители

elenaВ сърцето на България, в гр. Елена, в света на традицията и модерността, на 17 и 18 март се събраха повече от 60 учители. Това, което ги доведе там, бе планирана дейност по малките грантове по проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ на Център Амалипе.  Учителите бяха от училищата Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг, ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава, ОУ „Георги Бенковски“ с. Беломорци и ОУ „Антон Страшимиров“ с. Светлен. Всички те са  от мрежата на Амалипе.

Обучението  бе на тема "Ефективно взаимодействие на училището и родителите за намаляване отпадането на ученици". Събитието откри регионалният координатор на Североизточна България – Силвия Станчева, която представи презентация на тема elena1„Партньорството между училището и родителите, как да привлечем родителите в живота на училището“. Тя отбеляза, че за задържането на учениците е от изключителна важност и включването на родителите в училищния живот. Работа по изграждане на доверие между семейството и служителите в училище е необходима,за да се чувстват и те у дома си и спокойно да потърсят помощ при нужда.

Учителите споделиха свои добри практики и работещи модели и механизми, работиха по групи и създадоха план за бъдещи действия, свързани с техните ученици по темите – „Образованието – цел на всяко дете и родител“, „Агресията в училище“, „Отпадането на ученици от училище“ и „Ранните бракове“. В края на обучението всеки учител получи сергификат за успешно завършено обучение.

 

 

 

Програмата „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище – Всеки ученик ще бъде отличник“ се реализира от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“  в 240 училища в цяла България. Програмата има за цел превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Дейностите са насочени също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища. Програмата се подкрепя от Тръста за социална алтернатива.

 

logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.