„Трафик на хора – превенция сред младежи и подрастващи“

       

15327708 10202221249968826 1135381414 n

На 1 и 2 декември 2016 г. във Велико Търново се проведе обучение „Трафик на хора – превенция сред младежи и подрастващи“. То бе организирано по Националната програма за противодействие на трафика на хора от Местната комисия за борба с трафика на хора в партньорство – Велико Търново и ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ”.

 

В обучението се включиха директори, учители и педагогически съветници от общините Елена, Златарица, Сухиндол, Стражица, Павликени, Свищов, Лясковец, Горна Оряховица и Велико Търново. 

15319342 10202221250928850 44420418 n

Лектори на обучението бяха Десислава Тодорова – старши експерт в Националната комисия за борба с трафик на хора, Мариела Тодорова – преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и Ваня Ананиева – 

Секретар на МКБТХ – В. Търново.  В обучението се включиха и Нели Николова – образователен координатор към ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ” и Христина Станчева – Секретар на МКБППМН – В. Търново, които споделиха своя опит и добри практики в областта на превенцията на трафика на хора. Основен акцент бе поставен върху „Идентифициране и закрила на деца – жертви на трафик, насилие и превенция на престъплението в училищна среда“, насочени в частност към училищата във Великотърновска област.

През първия ден от обучението участниците бяха информирани за видовете трафик на хора, механизмите за въвличане, начините за предпазване и националните политики в областта на трафика на хора. През втория ден, самите те трябваше да организират превантивно-информационни кампании. В резултат участниците решиха да проведат тези кампании в училищата и в населените места, които представят.