Четири училищни визити по програма "Равен шанс" преминаха през ноември

Програма „Равен шанс –достъп до средно образование“ е дългогодишна инициатива на Тръст за социална алтернатива. Център Амалипе е една от организациите, които участват в нея и подкрепят ученици в цялата страна чрез предоставяне на учебници и покриване на пътни разходи, ако има такива и не се покриват от съответната община.

1От миналата учебна година, в рамките на Програмата се осъществяват и училищни визити с цел продължаващо образование и информиране на седмокласниците къде и как могат да се развиват за напред, както и възможностите, които програма „Равен шанс“ би могла да им предостави.

Ето как преминаха и училищните визити, които проведохме в няколко училища, част от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“:

Търнак

Дни преди да стартират инициативи, посветени на Международния ден на толерантността в Основно училище „ Георги С. Раковски“ – с. Търнак, общ. Бяла Слатина се проведе информационна визита. Тя целеше да запознае седмокласниците с възможностите които предлага Програма „Равен шанс – достъп до средно образование“. Презентирането на Програмата направи г-жа Йонка Данова – регионален педагогически координатор, която направи кратка ретроспекция на подкрепените през годините ученици – бивши възпитаници на училището. Повече от двадесет умладежи са успели да продължат своето образование в профилирани и професионални паралелки, възползвайки се от Програма. Обезпечаване с учебници, учебни помагала и пособия дава възможност да бъдат подкрепени ученици с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието. След представянето на Програмата се проведе и неформален разговор за мотивацията им редовно да посещават училище и да продължат   образованието си в средно училище. Почти всички седмокласници споделиха, че след като завършат основното си образование ще продължат да учат в професионалните гимназии в общинския център.

Мадара

В ОУ "П. Волов" с Мадара учат деца от 3 етноса. Седмокласниците саmadara малък клас, но много изпълнителни и послушни деца. Програмата ги заинтригува много, защото повечето се затрудняват финансово, продължавайки 8 клас в града. Учителката им по български език, както и образователният медиатор също бяха силно заинтригувани и им обещаха помощ при подготвянето на документите.

Важно е информационните срещи да се правят в началото на учебната година, за да не се изпуснат сроковете. А завършвайки основните училища, седмокласниците остават необгрижени през първата година в СУ или ПГ и помощта на Програмата им се явява много ценна. Тя е едно възможно средство за задържането им в училище.

Кардам

KardamУченици от село Кардам, ОУ " Христо Ботев" са убедени, че искат да продължат образованието си след седми клас и ще го направят! Като за начало, те ще повишат успеха си над 4, за да могат да се включат в програмата на Тръста за социална алтернатива - "Равен шанс". Дискутирахме с тях, че старта им може да е различен, но с упоритост всеки може да стигне до добър финал.

Учениците от с.Кардам се срещнаха с регионалния координатор на ЦМЕДТ "Амалипе" Жанна Василева. Срещата беше замислена като част от програмата "Равен шанс" и беше предназначена само за седмокласниците, но научили за срещата деца от другите класове проявиха голям интерес и се наложи да включим всички. Говориха за проблемите си, за толерантността, за нуждата от образование и за шансовете, които то им дава.

Горна Оряховица

Училищна визита по програма "Равен шанс" проведохме в ОУ12 "Св.Паисий Хилендарски" гр.Горна Оряховица, където си поговорихме със седмокласниците колко е важно да продължат и завършат успешно своето средно образование. Как не трябва да се отказват от мечтите си и да не позволят на никой да им казва, че не могат да успеят, че средата им не ги определя. Поговорихме за бъдещите им желания и амбиции, знаят ли къде искат да продължат да учат. Разказахме им за възможностите, които дава програма Равен шанс и как могат да се възползват от нея. С няколко от учениците останахме след срещата и си говорихме за още много неща. Малкият Габриел, който си мечтае като стане голям да замине за Англия разпита подробно големия Димитър (новия ни колега Димитър Василев), който е прекарал 8 години там. В него децата видяха добрия пример за успял човек, преодолял предразсъдъците.

 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.