Девето издание на Детски ромски фестивал "Отворено сърце" - гр. Велико Търново

РЕГЛАМЕНТ НА ДЕВЕТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛ ОТВОРЕНО СЪРЦЕ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 09–10 ЮНИ 2012 година

Имаме удоволствието  да Ви поканим да участвате в Деветото издание на Детския ромски фестивал “Отворено сърце” – Велико Търново.

Фестивалът се организира отЦентър за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” с партньорството на Община Велико Търново и ще се проведе на 09-10 юни 2012 г. в парк „Марно поле”, гр. Велико Търново. В него ще участват приблизително 1000 ученици от различен етнически произход от цялата страна, включени в групите по СИП “Фолклор на етносите - Ромски фолклор” или в извънкласни дейности, насочени към образователна интеграция. Целта на фестивала е да даде на децата от различните етноси възможност за изява и да стимулира у тях траен интерес към учебния процес като цяло. Програма ще включва елементи от традициите, занаятите, приказния и музикален фолклор, историята, бита и културата на българския, ромския, турския и други етноси в България.

Tази година екипът на Център „Амалипе” реши фестивалът да бъде с международно участие - очакваме участие да вземат деца от съседни балкански държави, сред които: Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина.

Всяка група може да се представи с програма до 10 минути. Паралелно със сценичната програма в рамките на Фестивала се организира и Пленер на извънкласните дейности и приложните изкуства, насочени към образователна интеграция, в рамките на който всяко училище може да представи дейността си под формата на изложба, постери и други материали, които учениците са изработвали по време на учебната година. Част от нещата могат да бъдат изработвани и на място. За целта и тази година ще организираме различни ателиета, в които деца и учители ще могат да изработват неща от подръчни материали, да рисуват, да бъдат къносвани, да пробват носии от различните етноси, занаятчийски ателиета, както и много други изненади.

В  рамките на занаятчийските ателиета  ще бъдат представени различни традиционни занаяти. За целта всяко училище - участник във Фестивала, което има желание да участва в тази секция, трябва да ни изпрати материали, които ще бъдат изложени в отделен занаятчийски кът. Срокът, в който трябва да бъдат изпратени материалите е 30.05.2012г. Ако материалите са твърде обемни, можете да ги донесете с Вас, като предварително в заявката за всяко училище трябва да уточни какво точно ще представя и колко място ще му е необходимо за това.  

Център Амалипе има удоволствието да ви покани да участвате и тази година в Етноревю в края на първия ден от Фестивала. За целта учениците, които имат желание да участват, трябва да подготвят и да се представят с атрактивни етнокостюми.

Както всяка година и тази година се обявява традиционния конкурс сред училищата, изучаващи ромски фолклор под надслов “Богатството на фолклора: Нови истории по старите пътища”. Конкурсът е отворен за ученици, изучаващи СИП “Фолклор на етносите – Ромски фолклор” през учебната 2011/2012 г. и е разделен в две категории:

 1. Конкурс за най-успешна работа на група по СИП
 2. Конкурс за най-успешна индивидуална работа

В средата на медсец май, Център Амалипе ще направи оценка  на пристигналите материали  от Пътуващата изложба “Моята мечта за ромите и България“, обходила училищата, работещи по проект “Намаляване на отпадането на ромски ученици от училище” през тази учебна година. Ще се оценят детските есета  и рисунки  в три групи:

 1. Ученици от 1 – 4 клас
 2. Ученици от 5 – 8 клас
 3. Ученици от 9 -12 клас

Най-сполучливите есетата и рисунки ще участват в специална изложба, организирана за Фестивала, на която освен тях ще бъдат показани изработени материали от всички училища. Победителите ще бъдат излъчени на закриването на Фестивала, което ще е на 10 юни. Учениците, изготвили трите най-добри творби във всяка от категориите, ще бъдат поканени на Фестивала. Очакваме ви!!!

Поради ограничени ресурси, ЦМЕДТ “Амалипе“ може да поеме разносктие за път и нощувка или само за нощувка на част от училищата, включени в Проект Намаляване на отпадане на ромски ученици от училище“ през 2011-2012 г.,  финансиран от Фондация Америка за България. За финансиране на разходите за Фестивала могат да кандидатстват училища, които нямат заложено участие на фестивала по други проекти (ЦОИДУЕМ, ОПРЧР и др.). При подбора ще се вземе под внимание цялостната работата през годината на базата на критериите, посочени по-долу. На училищата, на които Център Амалипе покрива пътя до Велико Търново и обратно се поемат разходите за стойността на горивото с училищен автобус! За училищата, които нямат възможност да пътуват с училищен автобус, се поемат разходи до стойността, равна на тази с училищен автобус.

Критерии за оценка на работата през годината:

 • намаляване степента на отпадане от училище  - успешно задържане на застрашени от      отпадане ромски ученици в сравнение с предходната година
 • активност и ангажираност на учениците в      дейностите на училището – създаден и активно работещ Ученически      съвет/парламент, положителни резултати от дейността му; активна работа на      ученици - наставници
 • успешно сътрудничество и на учителски екипи от      базови и пилотни училища
 • Разнообразна работа в часовете по СИП „Фолклор на      етносите-ромски фолклор“
 • въвличане на родителите в дейностите на училището      и участие в разрешаване на проблеми - учредено активно Училищно настоятелство, Родителски клуб, Родителски      лектории
 • обществен отзвук (напр. публикации в местната      преса)
 • Участие в извънкласни инициативи

За участие във Фестивала е необходимо да ни изпратите:

1. Заявка за участие с брой деца (до 10 участника от училище) по приложения формуляр и описание на програмата  (до 10 минути). Всяка група може да се представи с песни, танци, драматизация на приказка, възстановка на обичай или комбинация от изброеното по-горе.

2. Описание на дейността си през годината по описаните по-горе критерии

3. Материали, които илюстрират дейността на групите през годината (материали, публикации в пресата и др.), които да помогнат на оценителната комисия да направи своя избор

4. Запис на участието си в извънкласни инициативи на DVD или СD (електронните файлове могат да се изпратят и на е-мейл)

 

Заявка за участие във фестивала може да изтеглите от: ТУК

Заявка за участие на училища по Проект “Намаляване степента на отпадане на ромски ученици“ може да изтегите от: ТУК

Заявките се изпращат по електронен път на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., а съпътстващите материали могат да бъдат изпращани на имейл или наадрес:

Център Амалипе

Гр. Велико Търново 5000, п.к. 113

(Адрес за куриер: ЦМЕДТ «Амалипе», гр. Велико Търново,

ул: “Христо Ботев“ № 13)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Лице за контакт: Светлана Бояджиева

тел: 0885-187-414

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ: 20 АПРИЛ 2012 Г.

 

ОБОБЩЕНИЕ НА ВАЖНИТЕ ДАТИ:

Краен срок за подаване на заявките за   участие

 

20 април 2012г

Известяване на одобрените за   финансиране училища

 

10 май 2012

Краен срок за изпращане на материалите   от всяко училище

 

30 май 2012

Откриване на Пътуващата изложба

 

08 юни 2012г.

ФЕСТИВАЛ

 

09 и 10 юни 2012г.

Център Амалипе може да резервира места за нощувки и храна на групите, които ще участват на собствени разноски във Фестивала, ако те предварително заявят това във формуляра в рамките на посочения срок (20.04.2012 г.).

Поради големия брой участници свободните места за нощувка могат бързо да бъдат изчерпани. Не разчитайте на последния момент!

ОЧАКВАМЕ ВИ!