Училищен парламент в с. Ясеновец, общ. Разград

На 18.10.2011г  в ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” с.Ясеновец, общ.Разград се проведоха избори по класове за ученически парламент. Учениците от всеки клас си избраха Президент на класа и член на ученическия парламент в училището.

Десет дни по-късно новосформираният ученически парламент проведе своето първо заседание.  Единодушно беше избран Председател на Парламента и протоколчик. Сформираха се три комисии - по учебната дейност, по извънучебната дейност и комисия по спортната дейност, съответно с техни председатели. Определи се и ден от седмицата за заседания.

Въодушевени парламентаристите се разделиха в очакване на следващата си среща.

"В работилницата на сръчните"

„В работилницата на сръчните”

На 30.01.2012 г. се проведе първата съвместна дейност на училищата от с. Ясеновец и с. Китанчево - „в работилницата на сръчните”.

Домакините от с. Ясеновец с радост посрещнаха своите гости от ОУ „Хр. Ботев” и с гордост ги разходиха из своето отремонтирано и обновено училище.

След това „работливковците” пристъпиха към работа. С удоволствие изгледаха представената им от г-жа Бобева презентация за разнообразието от традиционни облекла на трите най- големи етноса в България- българския, турския и ромския. Направиха кратък коментар на видяното, споделиха и своите познания по въпроса и пристъпиха към работа.

Някои от децата изработиха българска и ромска носия и облякоха кукли, други рисуваха и апликираха.

В края на занятието подредиха изложба от изработените от тях творби и останаха удоволетворени от резултата на тяхната съвместна работа.

Всички участници получиха награди и грамоти за своето отлично представяне.

 

Виртуална класна стая в ОУ "И. С. Тургенев", град Разград

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

В навечерието на Деня на Разград в ОУ "И.С.Тургенев" бе открита виртуална класна стая

В новата придобивка учениците ще имат възможност да учат общуват и се забавляват.Очакват ги интересни видеоуроци, учебни видео материали, електронни тестове.

По всички учебни предмети виртуалните уроци ще предложат много изненади за учениците. Празничният видео календар ще разказва за народните  традиции и празници.

А за Вас родители, на тургеневци, тя е едно ново пространство за комуникация и партньорство с училището.

В съвременният век на комуникации ползвайки възможностите,които им дава интерактивната бяла дъска, учениците  ще могат за общуват с деца от всяка точка на планетата.

Ученици от пети и шести клас с рецитал „Мое родно Лудогорие” приветстваха присъстващите на  откриването.

Госпожа Милена Орешкова - директор на училището, преряза лентата и  пожела на добър път във виртуалния свят.