Надпревара и емоции в пещерското ОУ "Любен Каравелов"

На 4-ти ноември ОУ"Любен Каравелов" град Пещера отбеляза своя патронен празник с културни и спортни мероприятия. Учениците от начален курс бяха подготвили свои изяви с много песни, стихове и танци , които представиха пред съучениците си. Проведоха се състезания между класовете по футбол, народна топка и щафетни игри. Бяха връчени награди на отличили се ученици!

Велопоход в ОУ "Л.Каравелов" Пещера

ОУ "Любен Каравелов", гр. Пещера

На 3-ти ноември ОУ"Любен Каравелов" гр.Пещера организира велопоход за своите ученици до местността Грамадите. Нямаше победители и победени, всички бяхме участници в едно емоционално и сплотяващо мероприятие, с което стартираха спортните празници, посветени на патронния празник на училището.

Дафи Самарджиева

Среща с родители в ОУ "Л. Каравелов" гр. Пещера

На 20.10.2011 г. в ОУ "Любен Каравелов" гр.Пещера се проведе родителска среща и сформирахме родителски актив. Присъстваха родители, общностните модератори, директора, учителя по СИП"Фолклор на етносите" и регионалния координатор към Център Амалипе -  Цвети Антонова.

Екипът запозна родителите с визията на Проекта  "Намаляване отпадането на ромските ученици от училище", като се обсъдиха целите, задачите и дейностите, които ще подпомогнат дейностите по задържане.

Родителите се отнесоха много позитивно към информацията, която получиха и се включиха активно в дискусия, задавайки въпроси и давайки предложения за бъдещите им съвместни дейности с училището.  Те бяха запознати от учителския екип с конкретни случаи на деца застрашени от отпадане, поради слаб родителски контрол и набелязахме мерки за предотвратяване на отпадането им.

 

Учители и родители обмениха координати и насрочиха дата на първото съвместно мероприятие. То ще е под формата на  спортна среща по футбол между бащи и синове. Желаещите да го посетят трябва да знаят, че денят е  4-ти ноември, когато е Патронния празник на ОУ "Л.Каравелов".

Стискаме палци и нека най-добрият победи!