Шахматна площадка в ОУ "Св.Климент Охридски", с.Тишевица

В двора на Основното училище „Св. Климент Охридски" в с. Тишевица, област Враца през изминалата седмица бе открита шахматна площадка. Тя е с размери 25 квадратни метра, а фигурите, с които учениците ще играят, са с височина 40 сантиметра. Лентата на новата придобивка бе прерязана от заместник кмета на община Враца, Красимир Богданов. Сред официалните гости бяха също Даринка Христова - старши експерт от Регионалния инспекторат по образованието и Красимир Бочев - председател на шахматен клуб „Враца". Идеята за шахматната площадка се роди след като учителите и директора на училището пожелаха да направят една поразлична за развитие среда за своите ученици. Училището за втора поредна година е включено в програмата «Намаляване отпадането на ромски деца от училище», реализирана от Център Амалипе».

„За първи път в двора на училище има шахматна площадка на открито. Направихме я с мисълта, че от догодина часове по шахмат ще бъдат задължителни в рамките на учебната програма по физическо възпитание" -  директорът на училището Димитър Костов.

Преди края на учебната година, в двора на училището в с. Тишевица, ще се проведе първия шахматен турнир. Той ще излъчи най-добрите шахматисти сред възпитаниците на ОУ „Св. Климент Охридски", с.Тишевица.

 

ОУ „Христо Ботев”, с. Търнава, обл. Враца

ОУ „Христо Ботев”,с. Търнава, обл.Враца

  

Директор: Ирена Янкова

Адрес: с.Галиче, обл.Враца, ул.”Христо Ботев” 2

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ОУ „Христо Ботев” е училище в област Враца, обучаващо 195 ученика, като по-голям брой от тях са от ромски произход. Като пилотно през първата година по програмата на Център Амалипе и Фондация „Америка за България” – „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище” проведе  успешна целенасочена работа от всички преподаватели в училището към предвратилно посочените им цели по програмата. В първата година от програмата, то работи с НУ „Христо Смирненски” в гр. Бяла Слатина като базово училище и СОУ „Христо Ботев”, с.Галиче, а във втората година от проекта отново трите училища са в един екип, с ново допълнение ОУ„ Г.С. Раковски”, с.Търнак. За една година училището успя да породи интерес и разбиране на училищната политика и задълженията от страна на родителите и да мотивира учениците.

 

Въведе СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор”

  1. Учреди Училищно настоятелство
  2. Създаде Ученически парламент
  3. Създаде Родителски клуб

 

Реализирани дейности

1. Срещи с екипите на останалите училища

2. Регулярни срещи на педагогическия екип с родителския актив

3. Коледен карнавал – базар; пресъздаване на обичаи; гостуване в ромски семейства; концерти;  

5. Въвеждане на СИП «Фолклор на етносите»;  танцов състав;

6. Създаване на клубове и групи «Ученическа работилница за умения»;

7. Провеждане на литературно-музикални спектакли, изложби за Василовден, изработване на новогодишни картички; рисунки на асфалт; празнични програми

 

Постигнати резултати

1. Повишена методическа подготовка на учителите за работа в мултикултурна среда

2. Намаляване на безпричинните отсъствия

3. Съхранение на културната идентичност

4. Повишен интерес за постижения от страна на родителите

5. Творческо развитие

6. Повишена ангажираност от страна на родителите и нарастване на доверието в училището като институция

7. Повишен интерес у децата за получаване на нови знания

Училище: СОУ „Христо Ботев”,с. Галиче, обл. Враца

Училище:  СОУ „Христо Ботев”,с. Галиче, обл.Враца

 

 

Директор: Венета Пачева

Адрес: с.Галиче, обл.Враца, ул.”Христо Ботев” 2

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СОУ „Христо Ботев” е училище в област Враца, обучава 228 ученика, като по-голям брой от тях са от ромски произход. Като пилотно през първата година по програмата на Център Амалипе и Фондация „Америка за България” – „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище” показа успешният си подход при работата с деца и родители.  В първата година от програмата, то работи с НУ „Христо Смирненски” в гр. Бяла Слатина като базово училище и ОУ „Христо Ботев”, с.Търнава, а във втората година от проекта отново трите училища са в един екип, с ново допълнение ОУ„ Г.С. Раковски”, с.Търнак. За една година училището успя да привлече родителски актив, който участва активно в училищния живот, инициира дейности съвместно с  учениците и помага при провеждането на същите.

 

Въведе СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор”

  1. Учреди Училищно настоятелство
  2. Създаде Ученически парламент
  3. Създаде Родителски клуб

 

Реализирани дейности

1. Срещи с екипите на останалите училища

2. Регулярни срещи на УН и УП

3. Регулярни срещи с родителите и  провеждане на родителски лектории

4. Коледен карнавал – базар; пресъздаване на обичаи; гостуване в ромски семейства; концерти;  конкурс :Мис и Мистър Талант»;

5. Въвеждане на СИП «Фолклор на етносите»;  танцов състав;

6. Създаване на клубове и групи «Арт клуб»за художествени дейности;

7. Провеждане на литературно-музикални спектакли, изложби за Василовден, изработване на новогодишни картички; рисунки на асфалт; празнични програми

Постигнати резултати

1. Повишена методическа подготовка на учителите за работа в мултикултурна среда

2. Намаляване на безпричинните отсъствия

3. Съхранение на културната идентичност

4. Повишен интерес за постижения от страна на родителите

5. Творческо развитие

6. Повишена ангажираност от страна на родителите и нарастване на доверието в училището като институция

7. Повишен интерес у децата за получаване на нови знания

 

Начално училище „Христо Смирненски”, град Бяла Слатина

Начално училище „Христо Смирненски”, град Бяла Слатина

 

 

Директор: Евгени Вълчев Ангелов                                                             

Адрес: гр.Бяла Слатина, обл.Враца, ул.”Струга” №10

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

НУ "Христо Смирненски", гр. Бяла Слатина  е училище на територията на област Враца, в което се обучават 157 ученици, повече от които са от ромски произход. То е едно от базовите училища, които се справят успешно с задържането на деца, привличане на родители и работа с регионални институции. Училището миналата година бе базово на ОУ „Христо Ботев”, с.Галиче и СОУ „Христо Ботев”, с.Търнава, а от тази година в екипът им се присъединява и ОУ „Г.С. Раковски”, с.Търнак. Училището отчита положителен резултат по всички параментри на проекта и показа особени умения при работа в екип с педагогическите екипи на  останалите училища. Остава отворени своите врати за всички които желаят да се включат в дейности за придобиване на различни умения, нагласи, характерни за съвременните хора и за работата в мултикултурна среда.

 

1.Въвежда СИП „Фолклор на етносите”

2. Създава родителски клуб

3. Сформира училищно настоятелство

 

Реализирани дейности

1. Сформирани 2 групи СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор”

2. Проведеждане на регулярни родителски срещи

3. Обмяна на опит и добри практики между училища от екипът

4.  Реализирани празници, тържества, концерти и изложби; кулинарен конкурс»С мама готвим вкусно»; пресъздаване на обичай «Василица»; гостуване при ромски семейства

5. Изготване на картини за участие в национални и общински изложби

6. Регистрирано е УН и е съставен Родителски клуб

 

Постигнати резултати

1. Намаляване на броя на неизвинените отсъствия

2. Изграждане на добре работещо училищно настоятелство

3. Активно включване на родителите в училищния живот

4. Оптимизиране на работата с родителите

5. Изградена мрежа за обмяна на опит между базови - пилотни училища и училите