Неочаквано приятна ваканция

В последният ден, преди неочакваната ваканция в ОУ „Отец Паисий” с. Р. Гора гостувахме в дома на сем. Сюлейманови. Посещението е част от инициативата - посещение в българска, ромска и турска къщи. На Коледа гостувахме в сем. Димови. Банго Васил посрещнахме в ромска къща, а домакин ни беше един от най-възрастните роми в селото- дядо Ташо.


При последното си посещение в дома на Есмерай - ученичка от шести клас пресъздадохме обичая „Къна геджеси”. Момичетата от групите по СИП - Фолклор на етносите участваха в пресъздаването на обичая и имаха възможност да усетят духа на този съкровен момент за момичето, което за последна нощ е в родната си къща, преди да се омъжи.

И не на последно място – родителите, които приеха идеята изключително присърце, а децата се чувстваха много добре и в трите къщи.

Възнамеряваме и занапред да работим в същия дух, защото така докосваме най-възвишените и съкровени чувства на роми и българи, мюсюлмани и християни, споделяме взаимно трепет и вълнение около празници и делници, чувстваме се като едно цяло.

На тръгване ученици подариха едно от красивите пана изработени в клуб Приложни изкуства и благодариха за топлото посрещане, разделяйки се до нови срещи...

Профил на СОУ „Христо Ботев” гр. Камено, обл. Бургас

СОУ „Христо Ботев” гр. Камено, обл. Бургас

 

Директор:  Катя Балканджиева

e- mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес:  ул. Христо Ботев  № 9     

 

Училището е със 475 деца. Участва в програмата „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище” през първата година от нейното изпълнение 2010/2011г, като пилотно училище заедно с ОУ „Христо Ботев”, с.Росен и ОУ „Отец Паисий”, с.Равна Гора. Въведения СИП "Ромски фолклор - фолклор на етносите" допринася за висока активност и инициативност за участие в извънкласни дейности. В рамките на проекта за задържане на ромските ученици в училище, училището създаде следните структури:

 1. Въведе СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор”
 2. Учреди Училищно настоятелство
 3. Създаде Ученически парламент
 4. Създаде Родителски клуб

 

Реализирани дейности

1. Преминато обучение за базови учители и работа в часовете по СИП ФЕ  -насоки за изготвяне на годишно разпределение 

2. Въвеждане 2 групи  СИП „Фолклор на етносите” - една в начален и една в прогимназиален етап;

3. Формиране на 3 групи  - училищен куклен театър и  клуб "Музика, песни и танци" една в за начален и една за прогимназиален етап

4. Посещение и обсъжнае на открити уроци в СИП «Фолклор на етносите-ромски фолклор» в базовото училище.

5. Отбелязване на празници и обичаи – тържество по случай международния ден на ромите, Банго Василий, участие в 8-мо издание на Детски Ромски фестивал "Отворено сърце" , издване на Сборник със сходни приказки и легенди на ромите и българите, както и издаване на книга с кулинарни рецепти на традиционни ястия от различните етноси.

 

Постигнати резултати

1. Активно включване на учениците в часовете по СИП – «Фолклор на етносите-ромски фолкор» и в извънкласните дейности

2. Намаляване на броя на неизвинените отсъствия

3. Намаляване на отпадналите ученици

5. Постепенно ангажиране и овластяване  на ромската общност - родителите

Профил на ОУ „Отец Паисий” с. Равна гора, обл. Бургас

Училище:  ОУ „Отец Паисий” с. Равна гора, обл. Бургас

 

Директор:  Станка Коева

Адрес:  8151 Равна гора, Община Созопол

e- mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Училището е малко, но с висок процент на ромски деца. Участва в програмата „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище” през първата година от нейното изпълнение 2010/2011г, като пилотно училище. В училището се прилагат  доказани добри практики за задържане на ромските ученици в класните стаи,   изградени на методичните срещи заедно с колегите им ОУ „Христо Ботев”с.Росен, като базово училище и СОУ „Христо Ботев”, гр.Камено като пилотно. Въведения СИП "Ромски фолклор - фолклор на етносите" допринасe за висока активност и инициативност за участие в извънкласни дейности. В рамките на проекта за задържане на ромските ученици в училище, училището създаде следните структури:

 1. Въведе СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор”
 2. Учреди Училищно настоятелство
 3. Създаде Ученически парламент
 4. Създаде Родителски клуб

Реализирани дейности

1. Получаване на насоки за изготвяне на годишно разпределение  и провеждане на занятията по СИП „Фолклор на етносите”  от базовото

2. Въвеждане 2 групи  СИП „Фолклор на етносите” - една в начален и една в прогимназиален етап

3. Формиране на 2 групи по извънкласни дейности  - клуб "Цветно училище" и група за характерни танци "Танцувай с нас"

4. Посещение и обсъждане на открити уроци в СИП «Фолклор на етносите-ромски фолклор» в базовото училище  - II и VI клас

5. Отбелязване на празници и обичаи – тържество по случай международния ден на ромите; честване на новогодишния празник Банго Василий  и  посещение на тържествата, организиран от училищата, с които работи; участие в 8-мо издание на Детски Ромски фестивал "Отворено сърце" ; издване на Сборник със сходни приказки и легенди на ромите и българите, както и издаване на книга с кулинарни рецепти на традиционни ястия от различните етноси.

Постигнати резултати

1. Активно включване на учениците в часовете по СИП – «Фолклор на етносите-ромски фолкор» и в извънкласните дейности

2. Намаляване на броя на неизвинените отсъствия

3. Намаляване на отпадналите ученици

5. Постепенно ангажиране и овластяване  на ромската общност - родителите

Профил на ОУ "Христо Ботев", село Росен

Училище: ОУ „Христо Ботев”, с.Росен, общ. Созопол, област Бургаска

Директор:  Стефана Иванова Черноглазова

e- mail: chernoglasoff­Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Адрес:  с. Росен 8150

Училището е със 170 деца. Участва в програмата „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище” през първата година от нейното изпълнение /2010/2011г/, като базово училище. Именно като базово, то работи с две пилотни училища /от гр. Камено и Равна гора/, привнасяйки изградените и доказани добри практики за задържане на ромските ученици в класните стаи. Училището реализира поредица от успешни дейности при работата си с родители и ученици от етническите малцинства, като в края на учебната 2010-2011г бяха излъчени трима Най-активни родители, които получиха и поощрителни награди. Във връзка с изпълнението на проекта за задържане на ромските ученици, ОУ „Хр.Ботев” въведе следните задължителни елементи: 

 1. Въведе СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор” 
 2. Учреди Училищно настоятелство
 3. Създаде Ученически парламент
 4. Създаде Родителски клуб

Реализирани дейности

1. Преминато обучение за базови учители и работа в часовете по СИП ФЕ

2. Въвеждане 3 групи  СИП „Фолклор на етносите”;

3. Формиране на 4 групи извънкласни дейности: клуб «Християнски добродетели», кръжок «Приложни изкуства», група за народни танци,  група за Сценични изкуства»

4. Провеждане на открити уроци в СИП «Фолклор на етносите-ромски фолклор» – посещение на пилотните училища.

5. Отбелязване на празници и обичаи – 4 април, Международен ден на толерантността, Банго Василий, издване на Сборник със сходни приказки и легенди на ромите и българите, както и издаване на книга с кулинарни рецепти на традиционни ястия от различните етноси.

 

Постигнати резултати

1. Активно включване на учениците в часовете по СИП – «Фолклор на етносите-ромски фолкор» и в извънкласните дейности

2. Намаляване на броя на неизвинените отсъствия

3. Намаляване на отпадналите ученици

4. Намаляване на междуетническите конфликти.

5. Постепенно ангажиране и овластяване  на ромската общност - родителите