Миллет

МИЛЛЕТ

Миллет (турски език) народ, общност

  • Потомци на роми, заселили се в България по време на Османската империя. Част от тях са били обслужващи османската войска части
  • Говорят турски език. Някои говорят турски език от поколения и не знаят ромски (напр. уста-миллет); други са преминали от ромски на турски преди 1-2-3 поколения. Понякога старите знаят и ромски език
  • Мюсюлмани. Нерядко спазват и някои християнски празници (Гергьовден, Великден, Василица)
  • Често са с преферирано турско съзнание. Не приемат името “роми” (някои приемат “турски цигани”)
  • Живеят в някои големи градски гета (Пловдив, Бургас, Варна, Пазарджик), както и в махали в по-малките градове и селата
  • Образователното ниво на общността е ниско
  • Доброто владеене на български език често е проблем
  • Проблем с образованието на момичетата: ранни женитби (особено в селските райони)

Проблем с ранното отпадане и безпричинните отсъствия.