Рудари

РУДАРИ

  • Заселват се в България в края на 19 – началото на 20 в. след като векове са били “роби на болярите” във Влашко и Молдова
  • В България идват от Румъния (за разлика от калдарашите)
  • Основни занаяти: копанарство и мечкадарство
  • Православни християни
  • Говорят влашки език и не говорят ромски
  • Често имат преферирано влашко самосъзнание
  • Живеят основно на махали в селата или малките градове
  • Като цяло образователното ниво на общността е относително високо
  • Не съществува проблем с владеенето на български език
  • Много от родителите са в чужбина, децата живеят с баби и дядовци

Нямат запазени потестарни форми и изявени авторитети, които да бъдат използвани за педагогическо въздействие