Калдараши / Бакърджии

КАЛДАРАШИ / БАКЪРДЖИИ:

 • Заселват се в България в края на 19 – началото на 20 в. след като векове са били “роби на короната” във Влашко и Молдова
 • В България идват през Австро-Унгария и Сърбия (затова са известни още като “сръбски цигани”, “нямцури”, “унгарски цигани”
 • До 1958 г. са чаргари (Постановление на МС 256/17.12.1958 г. ги заставя да уседнат
 • Ревностни православни християни, спазват всички християнски празници
 • Ромскоезични, като знаят добре и български език
 • Живеят дисперсно сред българското население, на малки групи или в малки махали
 • Поддържат стриктна ендогамия и са сплотени като общност: аранжирани бракове и мешере
 • Започват да посещават училище едва през 60-те и 70-те год. на 20 в.: образованието не е устойчива ценност
 • Проблем с образованието на момичетата: заради ранните бракове
 • Проблеми с посещаемостта и ранното отпадане и при момчетата
 • Чести пътувания на родителите в чужбина

Мешерето – възможност за установявване на трайни контакти с родителите, което води до по-лесно разрешаване на проблемите.