Банго Васил и циганите

Един ден в страната, където живеел благоверният Банго Васили, циганите огладнели и взели да събират къпини да ядат. Явил им се Божият ангел и им казал да утолят глада си, но да не прекаляват с къпините, защото Господ ги е обявил за свещен плод. Но те нали са си весел народ - започнали да пеят, да играят и междувременно се нацапали целите с къпините - станали на черни дяволи. Дяволът като ги видял, самият той се уплашил. Рекъл си:

- Аз съм дявол, дявол, ама те са по-дяволи от мен.

Решил дяволът да им отмъсти и нали си го бива в изкушенията, подмамил ги да минат по един мост. Когато те тръгнали, дяволът разрушил моста и те започнали да падат в реката и да се давят. Тогава благоверният Васил решил да спаси циганите. Излязъл той срещу дявола с молитва: "Махни се, Дяволе, в името на Исус Христос". Оттеглил се дяволът и докато се молел куцият Васил, мостът пак се затворил. Циганите успели да преминат и били спасени.

Затова и до днес, ромите най-много почитат Банго Васили (Куцият Васил), божия спасител.