Наръчник по толерантност

narachnik po tolerantnostЦелта на този наръчник е да подпомогне работата на младежките доброволчески групи и младежките клубове като цяло. Информацията в него е внимателно подбрана, а посочените методи - изпитани и работещи. Като резултат очакваме наръчникът да се превърне във верен приятел на доброволеца и младежът да не се свени да се допита до него като сигурен източник на информация.
 
 
Подпомагайки работата на доброволците  наръчникът ще спомогне за надграждане културата на толерантност сред младите хора в училищата, университетите и/или тяхната естествена среда - паркове, клубове и други места, които младежите посещават в свободното си време.
Наръчника може да изтеглите от тук