СБОРНИК МАТЕРИАЛИ “ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ И НОВИ АНТИРОМСКИ СТЕРЕОТИПИ”

korica materiali 1Целта на този наръчник е да подпомогне работа на учители, социални и здравни работници, работещи в ромска общност или с представители на ромската общност, предоставяйки основна информация за спецификата на ромската общност, групови особености, образователен, здравен и социален статус и т.н. Наръчникът представлява сборник от ресурси и материали, изготвен за нуждите на участниците в обученията, организирани в рамките на проект “Да докоснем недосегаемите: борейки се с традиционните и нови анти-ромски стереотипи, финансиран от Европейската комисия. Обученията се организират от междусекторни екипи за въздействие, включващи представител на Регионален инспекторат по образование, Регионална здравна инспекция и Регионална дирекция “Социално подпомагане”. . Те включват седем модула на обучение с теренни работници в трите сфери: здравеопазване, образование, социална сфера. Обученията се провеждат в шест области в страната: Враца, Велико Търново, Шумен, Бургас, Пазарджик и София област.

Файла може да изтеглите от: ТУК