Педагогически аспекти на приобщаването и интеграцията в българското образование

Cover-Iosif NunevНастоящото изследване търси отговори на множество въпроси и неясноти, свързани с някои основни философски, нормативни и педагогически аспекти на проблематиката, касаеща приобщаването и интеграцията.

Монографията има за свой фокус образованието на деца и ученици от етническите малцинства и тяхното място както при практическата реализация на приобщаващото образование, така и в процеса на образователната интеграция, като се оправи опит да се намерят точките на пресичане между тях - от една страна, доколко двата подхода в образованието се припокриват и си приличат, а от друга страна се търсят разликите между тях - дотолкова, доколкото ни позволяват разработените теоретически постановки и нормативи документи за тях, споделените положителни практики и не на последно място собствения опит.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук: