Национална научно - практическа конференция

Сборник доклади от Национална научно - практическа конференция "Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище" юни 2014 година град Велико Търново.

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук:

 http://amalipe.com/files/publications/dokladi%20konferencia-2014.pdf