Анализ на резултатите по Проект "Всеки ученик ще бъде отличник" за 2015/2016 г

Уважаеми колеги и приятели,

 

В навечерието на настъпващата нова учебна година екипът на Център "Амалипе" публикува анализ на резултатите, постигнати през изминалата 2015/2016 година. Анализът очертава тенденции по региони, класове и типове училища.

Постигнати резултати на програмата до момента включват:

·         Участващи 196 училища в мрежата „Мисия Амалипе“;

·         Ученици, включени във "Фолклор на етносите – ромски фолклор" - 4151

·    Сформирани ученически съвети/парламенти в 168 училища, включени близо 1721 ученици;

·         Включени 1040 ученици - наставници;

·         Включени близо 1400 родители в родителски клубове към училищата;

·         Включени близо 2500 учители в семинари, обучения и други инициативи;

·         Над 2000 гости, ученици и родители по време на Детски ромски фестивал „Отворено сърце“;

·         Работа с около 500 застрашени ученици – деца в риск;

Резултатите от учебната 2015/2016 година включват:

-         Процентът на отпаднали ученици за година е 0,78% (282 ученика), което е много под средните за страната стойности. В 109 училища няма нито един отпаднал ученик;

-          Повишен уччилищен успех;

-       Увеличаване на продължаващите в средни училища до над 80 % от завършилите основно образование

 

Пълния текст на бюлетина прочетете тук.

 

Всеки ученик ще бъде отличник” е дългосрочна програма, реализирана от Център Амалипе и подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Основните дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, повишаване на образователните резултати, увеличаване на броя на реинтегрираните (записаните  отново в училище) деца, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища.

Основната група, към която са насочени дейностите на програмата са над 40 000 ученици (от които над 20 000 ромски деца) от I до VIII клас в 196 училища през учебната 2015/2016 г (177 основни и 19 асоциирани училища). Дейностите включват също така техните родители и близки, както и по-широката общественост.

 

logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.