Център "Амалипе": образователната интеграция през 2018 г

Настоящият бюлетин представя постигнатото от Център "Амалипе" в полето на образователната интеграция и десегрегацията през 2018 г.

education 2019Образованието е най-важната предпоставка за реализацията на всеки модерен човек, а образователната интеграция е ключова за целия процес на интеграция и овластяване на ромската общност. Основната ни кауза в сферата на образованието е да превърнем училището в място, където всяко дете може да намери себе си, място, където всяко дете да повярва, че може да бъде отличник, място, където да получи шанс да мечтае и да бъде човек! 

Пълния текст на публикацията можете да прочетете тук.