Интерактивна образователна мрежа, УИН 87850016
Идеи за иновативно училище, УИН 87850015
Обучителните курсове в северозападен регион продължават
МОН одобри 9 обучителни програми на Център „Амалипе“ за квалификационни курсове за учители и директори
Обучение на педагогическия екип от врачанското село Краводер
"Всеки ученик ще бъде отличник": практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност, УИН 87850014
Работа с родители в мултикултурна среда: активизиране на родителите, УИН 87850013
Управление на мултикултурното училище и превръщане на училището в център на общността, УИН 87850012
Педагогически и общностни практики за преодоляване на ранните бракове в ромска общност, УИН 87850011
Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда "Всеки ученик ще бъде отличник", УИН 87850010