ФЕСТИВАЛ НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК - 24 МАЙ
Тържество в пилотното училище в Търнак
Център Амалипе награди абитуриенти от СОУ”Свети Климент Охридски” град Дългопол за активна доброволческа дейност.
Областни научно - практически конференции „Интеркултурно образование, като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище“ се проведоха на няколко места из България
Лидия Костова с учителски „Оскар” от СБУ
Приключи „Зеленото училище - Да се опознаем и да знаем”
"Зелено училище" и "Весела ваканция" - съчетание на полезното с приятното!
Следвайки своята цел – екипност между всички ангажирани учители, родители, директори и ученици за работата в училище, ЦМЕДТ „Амалипе” стартира и реализира поредица обучения за активни родители.
РАБОТНА СРЕЩА НАСОЧЕНА КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ ИНИЦИИРА РИО – ГР. ВРАЦА И УЧИЛИЩЕТО В С. ТИШЕВИЦА