Училището в с. Тишевица посетено от екипа на проф. Танев и началниците на образователните инспекторати
Регионална среща за представяне на План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система за 2014-2020г
Позитивни практики в дейността на родителските клубове от Югоизточен и Южен централен регион на България
ЕКИП НА ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА ПОСЕТИ УЧИЛИЩА ОТ СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН
Ученици – доброволци
Детски педагози преминаха обучение по проект на РИО – гр. Ловеч
ПРЕДСТОЯЩО: Тържествено учредяване на училищен клуб по стъпките на Общобългарския комитет "Васил Левски"
Доброволци от Педагогическия колеж в помощ на училищата
Активни родители за успешни деца - продължението
Обменна визита в Македония – полезни практики и нови идеи