Фондация „Детето и фолклора“ обявява конкурс „Млад краевед“

Фондация „Детето и фолклора“ обявява конкурс „Млад краевед“ /Митове и легенди, приказки, ритуали и обичаи от България/.

Целта на конкурса е да мотивира за творчески търсения и изява на полето на фолклора колкото се може повече български ученици. Да се запознават те с най-добрите образци на многоликата българска традиция, /в т.ч. ромски, турски, арменски, еврейски/.Да събира знания за културата на етноси и групи, живели по земите ни от хилядолетия, завещали я на потомците си с гордост и съхранена до днес. За да бъде част от многообразието и целостта на днешната българска култура, за да дава облик на народностното ни единство и идентичност. Като краен резултат – участниците в конкурса да станат автори на Електронна библиотека „Приятели чрез фолклор.

Тема на конкурса:Митове и легенди, приказки, ритуали и обичаи от България

Регламент и условия на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в три секции:

1/ митове, легенди и предания

2/ приказки

3/ ритуали и обичаи.

Във всяка от секциите очакваме издирване на фолклори материали, характерни за съответната етническа група, за съответен регион, селище на страната.

Период за изпращане на материалите:

Творбите се приемат с пощенско клеймо от: 15 март до 30 юни 2019 г.

Адреси за предаване:

София 1606 , ул. „Люлин планина”№ 4, Лилия Старева, фондация „Детето и фолклора”;

София 1000, ул. „Солунска” № 9, Агенция Уйкпрес, тел. 02-988 2355;

София 1000, п.к. 51

Участници:

В конкурса могат да участват ученици от всички степени на българското училище, участници в творчески школи към читалищни и други културно-просветни институции.

Изпратените записи ще бъдат оценявани и премирани в три възрастови групи – 1 възрастова група - до 10 г., 2-ра – 11 – 14 г., 3-та . 15 – 19 години

Начин на представяне на материалите:

Изпратените за участие текстове, трябва да бъдат ясно и четливо изписани /желателно е на компютър/ Приемат се и ръкописи.

На всеки текст трябва да има обозначение:

  1. За коя етническа група се отнася
  2. За коя секция /митове, легенди и предания, приказки, празници и празнична обредност/ е предназначен.
  3. Източник - от къде е събран материалът - Книга с посочено заглавие и автор, родител, преподавал, друг източник.
  4. Указание за региона, селището, за което се отнася /ако има локална характеристика/

Няма ограничение за броя на изпратените материали от едно лице. Всеки може да участва с материали и в трите тематични секции, ако желае.

Приемат се и групови участия – клас, училище.

           Лични данни:

Материалите да бъдат придружени от лист с четливо изписани следните лични данни:


Име и фамилия
Възраст
Адрес
Е-mail и Телефон
Име (тема, заглавие) на материала

Име и фамилия на преподавателя

Име на школата/училището/читалището

Декларация от родител за информирано съгласие

За да бъдат публикувани в електронен вариант изпратените текстове на учениците, е необходимо да получим Декларация от родител за информирано съгласие за ползване на личните данни на детето за целите на конкурса /във връзка с чл.20, ал.1 от Закона за защита на личните данни/ Прилагаме образец на Декларацията.

Подбор:

Жури от експерти ще прецени и оцени участията по секции/ 1/ митове, легенди и предания, 2/ приказки, 3/ празници и празнична обредност/ и ще присъди званието „Млад краевед“ и награди за най-оригиналните записи.

Оповестяване на печелившите:

Наградените участници /индивидуални и колективни/ ще бъдат уведомени с писмо. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на фондация „Детето и фолклора”http://lista-bg.com/

Най-добрите записи ще бъдат включени в електронна библиотека „Приятели чрез фолклор“. На празничен концерт за Деня на будителите, 1 ноември, ще обявим и наградим първенците в конкурса.

Награди

Във всяка възрастова група в трите секции ще бъдат раздадени по четири награди – първа, втора, трета и едно поощрение. Наградите са:

  • Почетна Грамота,
  • Включване сред авторите и създателите на първата по рода си електронна библиотека „Приятели чрез фолклор“.
  • Предметни награди.

Важно!

Текстовете не се връщат. Някои от тях ще бъдат включени в бъдещи издания на фондацията. Авторските права остават за фондацията.

За контакти: 02 852 69 43 или 0899 178 664 – Лилия Старева, председател на фондация „Детето и фолклора”, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..