ПГХХТ ПРЕДСТАВИ ЖИВОТЪТ ВЪВ ВЕРСАЙ … ИЛИ КОЛКО Е ВАЖНО ДА ИМА СЛЪНЦЕ И В НАШИЯ ДВОР

PGHHT2За втори път Гимназията по химични и хранителни технологии в Пазарджик представи своята нова иновация – сугестопедичен урок, на 8-ми март, от една страна като жест към дамите за празника, а от друга и заради големия интерес, който първият урок предизвика сред учениците на училището. ПГХХТ Пазарджик е с иновативен статут от 2017г., като сугестопедията е само един от въведените нови елементи.

            Сугестопедията е призната от ЮНЕСКО за оригинална образователна система още през 1978 година и е създадена от българския учен, психиатър и педагог проф. Д-р Георги Лозанов. Сугестопедичният метод е най-добре развит при ученето на чужди езици и в началната училищна педагогика и намира разпространение в цял свят. При сугестопедичното обучение знанията се усвояват по радостен и спонтанен начин; с помощта на изкуството и естетиката и чрез умствена релаксация и ненапрегната концентрация. Ученето е естествен и радостен процес на откривателство. Затова сугестопедията създава среда за креативно и щастливо учене, подавайки многобразие от стимули и информация, едновременно с това удовлетворявайки естествената нужда на човека от красота и междуличностно общуване. Без да пренебрегва ролята на други емоции, тя се стреми да създаде оптимистичен и здрав мироглед у участниците в процеса на обучение.

PGHHT

 

            Поредната иновация в преподаването учителите и учениците от Професионална гимназия по химични и хранителни технологии представиха в открит интегриран урок по сугестопедична методика на тема „Животът във версай … или колко е важно да има слънце и в нашия двор“, съдържащ информация и разкриващ компетенциите на учениците от IX клас по 11 общообразователни предмета. В глобалната тема, за краля Слънце – Луи XIV, бяха интегрирани знания по български език и литература, математика, физика, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, география, история и цивилизации, философия, немски език, английски език и музика, а изобразителното изкуство внушаваше хармония и естетика чрез периферното възприятие. Сугестопедичният цикъл съдържа четири елемента, като четвъртият елемент е „представяне“. Учениците по иновативен начин представиха наученото – чрез разиграване на един ден от живота на Луи XIV. Под формата на забавление учениците за пореден път доказаха, че под вещото менторство на своите учители, успяват да разберат и усвоят увеличено количество учебен материал. Залата беше пълна с младежи от останалите класове, които също искаха да се докоснат до „новия“ час и с аплодисменти аплодираха съучениците. Педагозите бяха плътно до участниците през цялото време и участваха активно в процеса.

На урока гости бяха експерти от РУО по общообразователните предмети и организация на средното образование, представители на фирмите-партньори на ПГХХТ, директори на училища, председателят на Движение на българските майки Лилия Кондева и Деница Иванова - Център „Амалипе“.

Този урок трябва да се види – не може да се опише. Адмирации към целия екип на Професионалната гимназия, който със сигурност се е подготвял с месеци, за да достигне представеното ниво.

PGHHT1

 

„Винаги съм си мислил, че ние сме, метафорично казано, паднали ангели, заключени богове, хипнотизирани души, които са повярвали в своето ограничено нищожество…

Но аз имах мечта. И тази мечта настойчиво ми шепнеше, говореше, крещеше: Има метод, който ще промени нещата… и всички ще учим и ще се развиваме много по-бързо и по-творчески… и с радост…“

Проф. д-р Георги Лозанов

Използвана е информация от:

https://suggestopediabg.com/suggestopedia/

https://pghht.weebly.com/10551043106110611058-105510561045104410571058104010421048-1046104810421054105810661058-104210661042-104210451056105710401049.html#