Местни институции в работна среща на старта на партньорството между търговищка гимназия и Център „Амалипе”

silvia-pressНа 6 март, в приятната обстановка на Професионалан гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии „Алеко Константинов” – Търговище, се проведе работна среща по случай включването им в мрежата на Програма „Всеки ученик ще бъде отличник“ с основна цел обхващане на учениците от уязвимите групи в образователната система, тяхното задържане и повишаването на успеха им. На срещата се събраха много от значимите фигури за региона - кметът на града д-р Дарин Димитров, заместник областният управител на Търговище г-н Панайот Димитров главен експерт от Регионалното управление на образованието, кметовете на селата Голямо ново, Вардун и Подгорица и др.

Силвия Станчева, регионален координатор на Програмата, представи основните елементи, както и реалното ѝ приложение в гимназията. Предвиждат се провеждане на обучения на учителите, междуучилищни визити, създаване на родителски клуб и др. В работата с учениците ще бъдат организирани кампании за silvia-press1продължаващо образование, работа по индивидуални случаи, утвърждаване на практиката „ученици – наставници” като мярка за превенция на отпадането и реинтеграцията в училище и др. форми. В помощ на Център Амалипе вече са привлечени и медиатори – родители и кметове на населени места, които да помагат за обхващането на учениците.

„Това сътрудничество, което поставяме днес, е един шанс за училището”, заяви заместник областният управител при откриването на срещата. Той увери присъстващите в категоричната подкрепа на областната управа при реализирането на съвместни бъдещи инициативи и пожела успех на участниците. Такава подкрепа обещаха и Кмета на Общината и представителите на Регионалното управление на образованието.