Спортно училище „Дръстър“ участва в проект съм Община Силистра

DrusturУчастието в проекти е едно стъпало по-нагоре за нашите Ученически парламенти. Всяка година се обявяват конкурси от различни институции като: Фондация „Работилница за граждански инициативи“, ПУДОС, МЗ. Ето един пример за участие на ученици от Спортното училище „Дръстър“ в проект „Бизнес прощъпулник“.

Ученическият парламент „Аз мога” при Спортно училище „Дръстър” – Силистра кандидатства с проектното си предложение „Бизнес прощъпулник“ в конкурсната сесия „Младите за Силистра 2018“ предложена от Дирекция „Хуманитарни дейности“ към Община Силистра. Участници на групата са представителите на Ученическия съвет при Спортно училище „Дръстър“ – Силистра. Почти всички нейни членове са участници в предишни наши проекти, момчета и момичета от клуб „Традиции и празници“.

Групата има за цел създаване на добрия пример за подражание – този на активно спортуващия млад човек и издигане имиджа на спортното училище. Това са учениците, които за поредна година организират и реализират благотворителен коледен базар, средствата от който даряват за болни или деца в нужда. Това са ученици участници в проектни дейности през изминали учебни години. Една част от тях са активни участници и в градския УП.

Ядрото на групата са учениците от IX и Х-ти клас (11 ученици), в УП има включени и 6 деца в неравностойно положение, на част от които с проектното предложение ще се даде възможност да реализират своя творчески потенциал и бизнес идеи.

В резултат на реализиране на проекта бе проведен благотворителенDrustur1 базар в края на месец април с артикули, изработени от участниците в проекта. Те създадоха „фирма” за изработване на продукция, чиято продажба спомогна събирането на финансови средства, една част от които ще послужат за основен капитал за други бизнес дейности, а друга бе разходвана благотворително. Подпомогнат бе абитуриент с финансови проблеми.

Друга дейност реализирана по проекта бе изготвянето на празнично издание на училищен вестник „Спортист”. Във връзка с Деня на спорта – 17-ти май учениците от УП изготвиха за печат вестник, в който материалите са изцяло ученическо дело.

Екипът за управление финализира проекта с презентиране пред училищната и градската общественост резултатите от реализираните дейности.