Родителският клуб в с.Сотиря посрещна специални гости

SotiryaРодителският клуб "Мама и татко са страхотни родители" при ОУ "Св.Паисий Хилендарски" с.Сотиря, общ.Сливен, е създаден с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ и е част от дейностите по проект „Всеки ученик ще бъде отличник – 2“ на Център „Амалипе“.

На 26.01.2019г. се състоя трета сбирка на родителския клуб. Част отSotirya1 гостите бяха учители от ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, които активно се включиха в обсъжданите теми. Специални гости бяха и д-р Стефан Панайотов(гр.Сливен) и неговата съпруга Мария Панайотова, която е медицинска сестра.

По темата „Успешни роми“ се породи интересна дискусия между гости, родители и учители. Срещата отново премина в приятелски разговори, танци и веселба. За да могат родителите да участват активно в заниманията на клуба, училището е излязло с идеята и осъществяването на стая с „аниматори“. Аниматорите са младежи, които са завършили Sotirya2образованието си в училището в Сотиря и са продължили да учат в Сливен. След часовете си в града те се връщат в старото си училище и се грижат за децата на родителите, участващи в Родителския клуб. Така от една страна възрастните са спокойни и активни, а младежите не губят връзката си с училището и оползотворяват свободното си време. Гостите се впечатлиха от аниматорите, които се забавляваха, докато се грижеха за малките деца.

Д-р Панайотов сподели, че групата има бъдеще и ще посети отново клуба. Всички си тръгнаха с приятни чувства и вдъхновени, в очакване на следващата клубна сбирка.

Sotirya3