Ученици поеха управлението в СУ"Любен Каравелов", Варна

su varna2В СУ„ Любен Каравелов“, гр. Варна Седмицата на самоуправление се провежда два пъти годишно. През изминалата седмица учениците от наскоро избрания Ученически парламент се включиха много активно в тази практика.

Заместник-председателят на УП Мелис Христова сподели, че се чувства горда, че само за 3 месеца в училище е успяла да стигне до този пост. Мелис а учи в 7 клас, а трябва да е в 10-ти. Преди 3 години заминава за чужбина с родители си, едва завършила 6 клас. След като се връкща в България се налага да продължи от там, до където е спряла. Това я е обезкуражило много, но тъй като е амбицирана да учи, решавае да продължава напред. А това, че е избрана да е член на Ученическия парламент, я мотивира още повече. При зададен въпрок кого иска да замества по време на седмицата на самоуправление, тя посочи директорското място. За този един час, в качеството си на Директор, тя разбра, че директорът трябва да прави бюджет, да резолюира документация и трябва да умее правилно да разпределя задачи на колегите си. Най-важното, в което се убеди е, че за да следва мечтите си, трябва много да учи.

Активно се включи в седмицата на самоуправление и ученикът от 11su varna клас Димо Димов. Той е секретарят на УП и следи за изпълнението на цялата инициатива. Димо беше наясно във всеки един момент кой негов съученик кого замества. Също така той прави снимки и популяризира дейността. На края на седмицата Ученическият парламент заседава, за да обобщи работата си през тази седмица на самоуправление. Димо е избрал да замества учителя по Български език и литература. Неговият час е минал в библиотеката и методът, който той е избрал е презентация. Димо споделя, че много харесва седмицата на самоуправление, тъй като за тях това е начинът да покажат на учителите си как искат да се провеждат техните часове и също да се ориентират каква професия да си изберат.

Учениците в СУ „Любен Каравелов“ се чувстват важни, понеже срещат доверие и уважение от страна на директора и учителите. Това ги прави активни и мотивирани да продължават своето образование. Освен това, благодарение на тази инициатива – „Седмица на самоуправление“, атмосферата в училището става добронамерена и приемаща – приемаща своите ученици с техните грешки, предимства, различия и успехи.