Училища, част от мрежата на Център Амалипе, взеха участие в кампания, организирана от МОН и РУО Сливен

sliven subitieВ периода 14-16 ноември 2018г. област Сливен стана домакин на Информационна кампания сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства – съвместна инициатива на МОН и РУО Сливен. Проф. д-р Йосиф Нунев, проф. Макариев и г-жа Янка Тоцева, бяха специални гости на събитието. Три от четирите училища в областта, които РУО избра като показател за добър пример са част от мрежата на ЦМЕДТ „Амалипе“. В рамките на визитата гостите посетиха ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Сотиря, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“с. Тополчане и СУ „Г. С. Раковски“, където се срещнаха с деца и родители и се запознаха с пряката работа на колективите на училищата. Всяко едно от учебните заведения ги посрещна с кратка програма, разкриваща възможностите на техните възпитаници и съобразена с Международния ден на толерантността – защото училищата от семейството на Амалипе знаят що е Толерантност. След това всички гостуващи се запознаха с добрите практики и успехи постигнати от посочените за пример училища.

Инициативата продължи с кръгла маса в РУО, в която се включиха представители наsliven uchenici различни институции и НПО. Обсъдиха се въпросите на образователната интеграция и Механизма за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици. Особено силно впечатление направи ученичката от ПГТО / която също са част от мрежата на Амалипе/ Еленка Бойкова, която представи презентация за ранните бракове. На провокиращ въпрос на проф. Нунев „Коя е и за какво се бори?“, тя открито заяви, че е ромка, но иска да стане учител и ще се бори с всички сили да постигне мечтата си. Проф. Нунев стисна ръката на момичето и заяви, че е впечатлен от нея и и пожела успех. Музикален поздрав поднесоха артистичните деца от училищто в с.Сотиря, а съпътстваща инициатива бе изложба на рисунки на фолклорни носии на етноси, както и изработени от деца колажи на тема „Светът е шарен“.

Бисерка Димитрова