Училището - привлекателно място за ученици и родителите от всички етноси

vurbitsa1Повече от 100 човека, на 27 април, се събраха във хижа "Върбишки проход", където се проведе среща на ученическите парламенти и на родителските клубовев изпълнение на предвидена дейност по Програма „Всеки ученик ще бъде отличник 2“ към Център Амалипе.

В обучението участваха родители от родителските клубовеи ученическите парламенти, както и учителиот училищата в клубове на основните училища от с. Иваново,Тушовица,Янково, Риш, и средните училища от градовете Смядово, Велики Преслав и Върбица.

В отправените предизвикателства и ученици, и родители сеvurbitsa12 справиха чудесно. Учителите помагаха през цялото време и всички заедно показаха как могат да работят заедно в екип и да постигат добри резултати.

Докато всички се забавляваха, неусетно обучението изпълни няколко много важни цели едновременно - формира толерантност и приятелство между ученици и родители от различни етноси; подпомогна преодоляването на негативни стереотипи и предразсъдъци; ангажира родителите с подкрепа за образованието на техните деца и на живота на училището и го превърна в привлекателно място за ученици и родителите от всички етноси.