„ЦВЕТНО УЧИЛИЩЕ” в село Голямо ново

   gncv  В периода от 16 април до 20 април 2018 г. Основно училище „Георги Стойков Раковски”, с. Голямо ново проведе палитра от екологични инициативи във връзка със „Седмицата на Земята”.

     Училището участва в конкурс, обявен от Община Търговище на тема: „Нашият екодвор”. Акцентът в този конкурс е върху поддържане на чист и естетически вид на училищния двор и пространството около него; създаване на условия за разделно събиране на отпадъците и възпитаването на децата в дух на отговорност за опазване на околната среда.

     Дейностите стартираха с откриване на екоизложба отgncv1 рециклирани материали, изготвена от учениците от ІІ клас с кл. р-л г-жа Петрова. Бяха представени предмети, изработени и оформени с вкус. Инициативите продължиха със засяване на цветна алея и поставяне на цветни сандъчета по фасадата на училищната сграда под ръководството на г-н Йорданов, кл. ръководител на VІ клас. Засадени бяха фиданки от всеки клас и децата от ПГ, осигурени от г-жа Василева и кмета на селото г-жа Хаджиибрямолу. Почистен беше училищния двор и пространството около него.

Най-атрактивната инициатива беше оформянето и откриването на Екопътеката „Слонът”. Ученици и родители почистиха горската местност от изсъхналите клонки и отпадъците, поставиха кошчета, табели и пейки за почивка. Децата от ІІ клас направиха необходимата маркировка и указателни знаци.

       Седмицата на Земята приключи с много положителни емоции, породени от състезанието на тема: „Цветна приказка” между отборите, изградени от родители и деца – отбор „Роза” и отбор „Лале”– деца и възрастни показаха своите умения за аранжиране на букети и изработване на пролетен колаж. Посланието беше: „Земята е наш дом и ние сме отговорни за нея”.

                                            

   Стилиана Димитрова,

   Директор на ОУ „Г.С.Раковски”

   с. Голямо ново