Премина обучението за активни родители и от Южна България

bryasta mart1 Близо 60 родители от Южна България участваха в обучение на тема „Активни родители за успешни деца", което се организира и проведе от Център Амалипе между 23 и 25 март в комплекс „Бряста“ край Велико Търново. Участниците са част от Родителски клубове и Обществени съвети към училища, които работят по проект „Всеки ученик ще бъде отличник – 2“ и са в мрежата на Център „Амалипе“.

Лошото време и снегът, които изненадаха всички, не успяха да уплашат младите родители и местни активисти, които пристигнаха. По време на обучението бяха запознати с теми като „Ромите в България и техните образователни нагласи", „Как можем заедно с училището да постигнем по-добър образователен процес?", „Ключови институции, права и задължения в образованието и „Превенция на ранни бракове". Споделени бяха много добри практики и опит. Разискваните теми предизвикаха много дискусии и бяха изказани интересни мнения и нагласи по места.

 По време на сесиите участниците работиха по групи и изпълнихаbryasta mart2 практически задачи, чрез които после да могат да работят в уязвими групи, да създадат или развият родителски клубове и да помагат по време на конкретни случаи като ранни бракове, опасност от отпадане от училище и други.

Главната цел на събитието е да се активизира родителската общност да бъде част от училищния живот и да бъде ангажирана с образованието на децата си. В края на обучението родителите споделиха, че се чувстват много по-уверени в себе си и мотивирани да помагат на местно ниво като бъдат подкрепа както на децата си, така и на училището, в което те учат.

Дейността е по проект "Всеки ученик ще бъде отличник - 2", финансиран от Тръст за социална алтернатива.

bryasta mart

 

 logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.