"ПЪРВА ПРОЛЕТ С МАМА" в ОУ„Св. Св.Кирил и Методий“, с.Блъсково

bluskovoОУ „Св. Св.Кирил и Методий“ е разположено в територията на с.Блъсково, общ.Провади, област Варна. В него учат 147 деца, от тях 127 са роми. Училището е на 160 години. Учебната 2017-2018г. то започна със статут на иновативно. Започнати са стъпки и за превръщането му в обединено.

Иновативният модел, по който работят учениците от трети и четвърти клас при ОУ "Св.св.Кирил и Методий" се базира на работа с родителите, като важно партньорство, защото привличането на родителите като активни участници в училищния живот допринася за добрата им социализация. Събитието "Първа пролетс мама" е част от иновативните методи, които училището използва. Ръководител е Емилия Жекова. 
 
Повече снимки от събитието можете да видите тук.