СЪВМЕСТЕН ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ГАЛИЧЕ, СЕЛАНОВЦИ И ТЪРНАВА

„Учене, заради самото учене или подготовка за реалния живот?” Това беше въпросът, на който търсеха отговор 60 педагози от училища на Северозапада.
 
selВ изпълнение на планираните съвместни дейности  по проект „Всеки ученик ще бъде отличник – фаза 2” към Център АМАЛИПЕ на 16 март 2018 в ОУ „Н.Й.Вапцаров”с.Селановци се събраха всички учители на училищата от СУ „Хр.Ботев”с.Галиче, с.Селановци и ОУ „Хр.Ботев” с.Търнава, обединени от значимата тема „Практико-приложни аспекти на изучавания материал”. Гост и активен участник в срещата беше д-р Станка Пирянкова – председател на Обествения съвет на ОУ „Н.Й.Вапцаров”.
Виктория Костадинова – психолог в селановското училище направи кратка научна ретроспекция по темата. Представената разработка се превърна в успешна база за участието на следващите участници. Директорите на трите училища – Венета Пачева, Петя Русинова и Ирена Янкова споделиха впечатленията и изводите си върху работата на учители и ученици в наблюдаваните от тях часове  по обсъжданата тема. Акценти в срещата бяха споделените добри практики на девет педагози от трите училища: от с.Галиче –Цветана Кьосова - Ст.учител в начален етап, Геновева Маринова - Ст.ресурсен учител, Михаела Симова - Учител по математика и ИТ, от с.Селановци – Детелина Гергова – Ст.учител в начален етап, Гергана Ценкова – Ст. учител по математика и ИТ, Даниела Кунчева – Главен учител по математика и природни науки, от с.Търнава – Ралица Матеева – учител по БЕЛ по програмата „Заедно в час”,  Маяsel1 Тодорова – Ст.ресурсен учител, Милена Съйнова - Ст.учител в начален етап. За всички участници в срещата темата не е нова и е обект на ежедневно търсене на методи и средства за справяне със занижената мотивация на учениците; огромния, често несъобразен с възрастта материал; с липсата на натрупан опит и понятиен запас в доучилищния период. В предложените доклади и презентации всеки намери идея /и дори повече от една/, която да приложи в своята практика. Наложи се изводът, че този формат на работа е впечатляващо полезен като форма на обучение и ефектът от него е значително по-голям от обучения с акцент върху теорията по проблематиката.
Съвместните дейности на трите училища по проекта ще продължат със среща за обмяна на добри практики на ученическите парламенти и конкурс за рисунки, литературни произведения и фотографии в чест на 24 май, когато селановското училище ще чества своята 60 годишнина.
 

Петя Русинова, директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров”с.Селановци

 

 

logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.