Местни власти, образователни институции и НПО заедно – за успеха на всяко дете

29186415 smyadovoНа 13 март, в сградата на Община Смядово, официално бе връчен поздравителен адрес на кмета на Общината – госпожа Иванка Петрова. 
Ръководството и екипа на Център „Амалипе“ официално изказаха своята благодарност и подкрепа за решенето на Кмет и Общински съвет да дарят от своите възнаграждения и от 1 март детската градина да е безплатна за всички деца в община Смядово.
Център „Амалипе“ специално поздравява Смядовска община, тъй като премахване на таксите в детските градини, e  една от политиките за достъп и равен старт на децата в образователната система, по която Центърът работи от години в цялата страна. Ние изказваме уважение и респект, както към управляващи, така и към педагози, които работят с децата – бъдещето на България, защото смятаме, че качественото образование е единственият път към успех.
Център Амалипе е партньор на Смядовска община по проект „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“, в който участват и три от училищата от мрежата на Програма „Всеки ученик ще бъде отличник – 2“.