Проведе се обучението за активни родители от Северна България от училища, участващи в мрежата ”Всеки ученик ще бъде отличник”

ro2Повече от 60 родители от Северна България взеха участие в обучение на тема „Активни родители за успешни деца", което се организира и проведе от Център Амалипе. В тиха и приятна обстановка край В. Търново, през изминалия уикенд кипеше активна и ползотворна работа.


Участниците - млади родители и местни активисти, бяха запознати по интересен начин с теми като „Ромите в България и техните образователни нагласи", „Как можем заедно с училището да постигнем по-добър образователен процес?", „Ключови институции, права и задължения в образованието и „Превенция на ранни бракове". Бяха споделени множество добри практики.


Главна цел на събитието бе да се повишат мотивацията и умениятаro3 на родителските активисти за работа с останалите родители по ангажирането им с образованието на техните деца и подкрепа за дейността на училищата. Друга цел бе активизирането на съществуващите по Програмата Родителските клубове, както и Обществените съвети към училищата, за това как най-добре да се провеждат срещите и да имат добри резултати.


В края на събитието родителите споделиха своята благодарност за придобитите нови знания, за контактите, които създадоха, както и за вълнуващите емоции и силната мотивация за помагане и подобряване в образователната сфера, които са получили.

Предстои обучението за активни родители от Южна България от 23 до 25 март.

ro1

 

logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.