Доброволци на Център „Амалипе“ станаха част от Национален Юрочайлд форум

eurochildВ периода 24-25 януари в гр.София се проведе среща за откриване на Национален Юрочайлд форум – България (НЕФ), организирана от Национална мрежа за децата. България е една от трите страни, в които пилотно се организира Юрочайлд форум. Целта му е да се чуе детското мнение чрез самите деца. Включва 16 младежа с ролята „Рапортьор"; 8 подкрепящи възрастни; двама младежа, представители на НЕФ в Детски съвет на Юрочайлд и двама координатори от НМД.
Представители на Център „Амалипе" в НЕФ са доброволците Есил Шукриева и Преслав Николов от гр. Стражица. По време на откриващата среща в София те се запознаха подробно със задачите и ролите си, с методиката и стратегията на Юрочайлд. През следващите две години всеки месец те ще имат задачата да проучват детското мнение по зададена тема. В края на месеца получените резултати ще се обобщават и изпращат до централата на Юрочайлд.