За мечтите на обединеното училище в Долни Цибър

„Човек е толкова голям, колкото са големи и мечтите му“. С това мото, много усилия и силна мотивация  колективът на Обединено училище „Христо Ботев“ в село Долни Цибър успя да постигне  една мечта – своя и на учениците, да превърне сградата си в едно красиво и уютно място. През пролетта с общи усилия на ученици, родители и учители бяха набрани средства за осъществяване на интериорния проект „Обичам моето учиилще“. През лятото отново същите големи сърца се събраха и запретнаха ръкави, за да използват събраното и да преобразят мястото, което е втори дом за децата, а ефекта говори сам за себе си. Началото на новата учебна година бе отбелязано и с откриването на обновената и красива сграда.

Като освен това този 15 септември малкото училище в Северозападна България посрещна с още една изпълнена мечта – и освен променено външно, може да се похвали и с още една промяна – статута на първото обединено училище в област Монтана.

И като говорим за поводи за похвала, не можем да пропуснем и усилията на anatoliедин млад учител, който допринася за това на децата винаги да им е интересно и да се чувстват спокойни и у дома си в училище. И ако си мислите, че интерактивните методи са непознати в малките села, Анатоли Георгиев ще ви докаже, че грешите. На 15 декември той иницира и проведе открита практика по чужд език във втори клас, като бяха поканени и учители по чужд език от Община Вълчедръм. Целта му бе да покаже ново идейно предложение за провеждане на урок за затвърждаване на нови знания без да се използват от учениците учебник, учебна тетрадка или работна тетрадка. Урокът бе основан на ролята на играта в ранното чуждоезиково обучение, съчетана с употребата на интерактивната дъска и възможностите, които тя предлага на педагога. И това не е единично усилие, а нагледен пример за дългогодишната работа и иновативни усилия на Анатоли.

А дали има резултат сами може да видите от снимките тук Лицата на децата говорят достатъчно. Уникална творческа атмосфера и деца, които се чувстват комфортно да опитват, да грешат и да успяват. И учител, който безрезервно ги подкрепя по пътя им към знанието.

Понякога не са нужни много ресурси, за да успееш –  а само общи усилия и много вяра в общата цел.

....................

Повече информация за Обединено училище „Христо Ботев“:

anatoli2На брега на река Дунав се намира с. Долни Цибър, което обхваща 1600 души население, по-голямата част от тях от ромски произход, около 20-30 души са българи и съвсем малко са турците.

На фона на тази картина важно място заема ОУ „Христо Ботев“, което от своя страна играе важна и достойна роля за обществото на село Долни Цибър. В училището се обучават 200 ученика, които са разпределени в единадесет паралелки от първи до осми клас. Обучават се от деветнадесет квалифицирани преподаватели, които са мотивирани за работа с тях и оказват помощ и подкрепа на всяко едно дете. Всеки един от преподавателите се стреми да прилага иновативни методи на преподаване. В резултат на това учениците постигат много добри успехи в училище. Показват добри резултати на НВО, а през учебната 2011/2012 г., постигнаха едни от най-високите резултати на НВО в област Монтана.

Важно място заемат и извънкласните форми. В училището са обхванати 160 ученика по проект „УСПЕХ“ към Министерство на образованието и науката. Разпределени са в петнадесет клуба. „Песните и музиката живеят в мен“, „Живитеanatoli4 кукли“, „Магията на сцената“, „Млад еколог“, „Млад кулинар“ и др. Друга успешна практика е съвместната работа с Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ гр. Велико Търново. В училище „Христо Ботев“ са въведени часове по СИП Фолклор на етносите – ромски фолклор, в които часове децата изучават фолклора и обичаите на ромите.

Освен всичко това от тази учебна година училището е единственото в област Монтана обявено с решение на МОН за обединено, което дава възможност на всички деца, въпреки ниския социален статус да получат възможността да завършат средно образование в населеното място. Това е изключителен успех, защото по смисъла си обединеното училище обучава от 1 до 10 клас, т.е. в начален, прогимназиален и първи гимназиален и може да осигурява професионална подготовка - по първа степен на професионална квалификация или по част от професията: чл. 47, ал. 2 и др. Така се дава шанс за по-пълен обхват на учениците, развитие на училищата в селата и повишаване на качеството на образованието в тях.

Контакти на: 

Анатоли Георгиев - 0894601682

Славчо Славчев, директор на ОБУ "Христо Ботев" - 0894472729

Видео за училището:

https://www.youtube.com/watch?v=PR6T5HIASNs