Премина седмица на бащата в с.Голямо ново

bashtaС много настроение  бе организирана и проведена„Седмицата на бащатав периода от 06 .11. до 12 .11. 2017 г. в ОУ Г. С.  Раковски”  с. Голямо ново, община Търговище. В нея се включиха ученици от почти всички класове.

            Децата от 5 клас споделиха запомнящи се случки на темаТатко и аз”.Учениците от  I,V,VI  и  VII  клас участваха в изложбата на тема „Моето семейство”.Седмицата завърши със среща на изявени родители под надсловБащи за пример”.Госпожа Стилиана  Димитрова - директор на училището, изказа благодарност на всички  деца и родители, включили се в различните дейности.

            Всичко това ще послужи като основа за разработване на добри практики и инициативи, насочени към преодоляване на негативни ситуации във взаимоотношенията с родителите.

                                                               

              Координатор  на родителски  клуб,

              Д.Николова