Атрактивен училищен празник в с.Победа

   1  На 31.05.2017г. учениците от Начален етап проведоха празник „На чаршията” в Обединено училище „Добри Войников”, село Победа, община Добричка. В близост до класната стая на открито бе подредена чаршия с различни дюкяни като: сиропчийница, геврекчийница, цветарница, шикерджийница, бижутерийница. На фона на музика от стари градски песни по чаршията тръгнаха двойки  момичета и момчета, облечени в ретро стил, които разговаряха и си избираха това, което им харесва. До близкото дърво беше изобразен образът на бившата врачка ”Мъзлъмка” от село Победа, която пожелаваше на всички здраве и късмет. Учители  и ученици се постараха да  пресъздадат автентичния дух на 

2чаршията в  миналото. Весела музикална програма от стихове, драматизации, песни и танци показаха учениците пред гостите от училището от град Вълчи дол и своите родители. Всички се хванаха на най-дългото училищно хоро. Така  беше закрит празникът в училището  и проект „Твоят час”.

След посещението на „Чаршията“,  Родителските клубове на двете училища-ОБУ „Добри Войников“-с. Победа и СУ „Васил Левски“-гр. Вълчи дол се преместиха в класната стая, където обсъдиха работа на РК на двете училища и споделиха добрите практики. Училището в село Победа е дългогодишен партньор на „Амалипе“ по програма „Всеки ученик ще бъде отличник“ , а преди няколко години по същата програма към мрежата на „Амалипе“ се победавключи и  СУ „Васил Левски“ от Вълчи дол и с радост приеха наставничество на училище с по-голям опит. Всички бяха единодушни, че активното им включване в  училищния живот помага на децата им да приемат училище като своя среда, свой дом. Постоянния контакт на учители и родители помага заедно да преодоляват трудностите. Подчертаха също, че  ролята на   родителските клубове е огромна при отсъствия на децата, превенция на ранните бракове и продължаващото образование на децата им.

 

 

 

logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.