ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ ВСЕКИ УЧЕНИК ЩЕ БЪДЕ ОТЛИЧНИК“ НА ПЛЕВЕНСКИ И ЛОВЕШКИ УЧИЛИЩА

търнене в рибарицаДва екипа от училища в област Плевен и област Ловеч, работещи по проект „ Всеки ученик  ще бъде  отличник“   проведоха изнесени двудневни обучения като заключителен етап от планираните дейности, финансирани от малките грантове на Център „ Амалипе“.

Екипът от СУ „ Хр. Смирненски“ – гр. Койнаре и СУ „ В. Левски“ – гр. Ябланица  организираха обучение за активни ученици, членове на училищните парламенти. То се състоя в Тетевен, а модератор на работните сесии през първия ден беше пед. координатор г-жа Йонка Данова. След игри за запознанство представителите на двете училища имаха възможност да споделят опит чрез работа по групи, да разкажат за интересни събития, инициирани от ученици и проведени  през тази учебна година, както и да споделят за проблемни ситуации при общуването си с връстници или в отношенията ученици – учители. С голям интерес беше изгледан филм, чиито сценарии, заснемане и монтиране на кадрите  е изцяло на възпитаници на койнарското училище. През втория ден на престоя си в планинския град  работните сесия  бяха водени от г-жа П. Нешовска, г-жа В. Бетова  / СУ – гр. Койнаре/и г-жа В. Цочева / СУ – гр. Ябланица/. Възползвайки се от слънчевото време учениците и техните ръководители имаха възможност да разгледат града и посетят интересни места.

По същото време беше проведено и изнесено обучение в с. Рибарица, общ.18817563 1470448612975491 1641142836 o Тетевен. В него участваха активни родители и учители от ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Търнене, НУ „ Христо Ботев“ – с. Дисевица и ОУ „ Неофит Рилски“ – с. Градина от област Плевен.

През първия ден на работната среща бяха споделени  практики от работата на родителските клубове и часовете в които учениците изучават „ Фолклор на етносите“. Бяха представени архивни кадри от проведени обменни  визити през учебната година в която за първи път училищата работят като екип. Интерес предизвика споделеното от г-н Н. Драганов – директор на училището в с. Градина. Училището се присъедини в началото на тази учебна година, но е едно от най – активните в северозападен регион: сформира групи по „ Фолклор на етносите – Ромски фолклор“, активизира родители и създаде работещ Родителски клуб, сформира Ученически съвет, чиито представители взеха участие в „ Училище за толерантност, 2017“. Г-жа Влахова – директор на училището в с. Дисевица сподели за реализирането на  проект, финансиран от ЦОИДУЕМ и възможността да се дофинансират извънкласни дейности и  такива с участието на родителската общност. Г-жа П. Блажева – директор на училището в с. Търнене благодари на всички родители за активното съдействие и ангажираност към случващото се в училището, както и на сериозния ангажимент и активност на новопостъпилите педагози. Училището има близо 200 възпитаници, които са от ромски етнос, а голяма част от тях са с нисък социален статус. В резултат на  доброто сътрудничество с кметството на с. Търнене, на добрата комуникация между родители и учители, както и на всеотдайността на екипа учениците посещават редовно училището и постигат добри резултати в учебно – възпитателния процес. Ръководставото и  целия педагогически екип имат подкрепата на общността училището в с. Търнене да стане обединено, за да може всички да получат шанс за завършване на образователна степен.

            В късния следобед към групата се присъедини и пед. координатор г-жа Й. Данова, която презентира идеята да бъде разработено проектно предложение с което да се кандидатства пред ЦОИДУЕМ и което да надгради постигнатите до този момент резултати в работата с родителите. През втория  ден от изнесеното обучение с родители и учители бяха проведени интересни ролеви игри с много забавни моменти, а към края на престоя си всички участници имаха възможност да разгледат историческите и културни забележителности на Рибарица, както и да се запознаят от близо с дейността на местното училище. 

logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.