Дългогодишни партньори по проект „ Всеки ученик ще бъде отличник“ обмениха опит

1ОУ „ А. Страшимиров“ – с. Бохот посрещна група от СУ „ Бачо Киро“ – гр. Летница.  Г-жа Теменужка Маринова – директор на училището – домакин запозна присъстващите с богатата история на училището, с успехите през годините и с многобройните предизвикателства  в последните няколко години с който педагогическия екип  се  е справял. А тя, формулата за успех, не е никак проста – активна работа с родители, сериозна учебна дейност, разнообразни извънкласни форми и  търсене на източници за финансиране на всичките прекрасни идеи.  В края на учебната 2016/2017 г.  училището в с. Бохот  има подобрена материално – техническа база  и работи успешно по проекти на Структурни фондове / на територията на област Плевен само три училища  имат спечелен проект/, на Център за приобщаващо образование и Център „ Амалипе“, чието сътрудничество датира от близо петнадесет години.  Г-жа Снежана Игнатова – директор на училището в гр. Летница, обл. Ловеч направи визитка на училището, което е единствено за общината и в него се обучават ученици от всички населени места. След това тя  представи своите колеги – невероятен екип от висококвалифицирани преподаватели, ежегодно доказващи високия си професионализъм в национални и международни конкурси, олимпиади и педагогически форуми.

Обучението продължи с индивидуални и групови ролеви игри, а модератор на 2сесиите беше г-жа Т. Маринова. Еднодневната визита  продължи със споделяне на практики, които са добили популярност след като училищата са започнали своето сътрудничество с Център „ Амалипе“, а именно: съхраняване и популяризиране на бита и традициите на различните етносите чрез въвеждане на „ Фолклор на етносите – Ромски фолклор“; активизиране на родителската общност чрез включване в различни форми  - обучения, тренинги, семинари, клубни занимания и др.; ученическо самоуправление и възможност на ученици да участват активно в училищния живот. И двете училища имат възможност да популяризират  практическия опит в регионални и национални конференции, организирани от  МОН.

летницаСамо месец по – късно домакин на обменна визита  беше училището в гр. Летница. По традиция в СУ „ Бачо Киро“  се провежда фестивал „ Различни, но заедно“ с участието на ученици от всичките класове. Тази година специални гости бяха децата от ОУ „ А. Страшимиров“ – с. Бохот. На сцената бяха демонстрирани артистични и музикални умения, бяха пресъздадени откази от любими художествени произведения. Част от съпъстващите дейности бяха изложба с рисунки и обновен етно- кът в който бяха изложени облекла и предмети от бита на българи, роми и турци.За всички участници имаше щедра почерка осигурена от родителите. В  края на фестивала г-жа Игнатова – директор на училището в гр. Летница благодари на всички  ученици, учители и родители без чиято помощ училището не би могло да постига успехите. В нейните думи не бяха забравени и двете неправителствени организации, дългогодишни партньори в „сбъдването на мечти“, а именно Център „ Амалипе“ и Сдружение „ Знание“.

logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.