ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ В ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

            Учениците от ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Шипка ще отбележат 8 април -Международен ден на ромите с радиопредаване и балони, които децата ще пуснат да полетят под надслов " Единни в многообразието".

     ОУ"Иван Вазов"гр.Симеоновград ще отбележи празника в училище на 07,04.2017г. За целта ученици от Ученическия парламент са подготвили презентация с информация относно този ден, а танцова група от училището ще участват с танц на организиран общински празник в центъра на града.

         В ОУ "Йордан Йовков" гр. Ямбол през тази година ще отбележат 8 април с беседа в Час на класа 

          ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Сърнево ще си направят тържество с четене на приказки, рецитиране на стихотворения от известни ромски автори и пеене на песни. Разбира се, ще си припомнят и какъв е смисъла и посланието на този празник.

          ОУ „Отец Паисий“ с. Равна Гора, общ. Созопол ще представят драматизация на легендарна приказка за Куция Васил - спасител на ромите; илюстрация на картина - ромска трапеза за Васильовден; ще изготвят ромски кът - изложба на традиционна носия и трапеза.

         ОУ "Св. Паисий Хилендарски с. Тополчане, общ. Сливен ще изразят почит към жертвите роми от II св. Война с "Изложба от рисунки на тема " Децата на Европа си приличат по мечтите" и ще изработят ромското знаме.

 

Програмата „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище – Всеки ученик ще бъде отличник“ се реализира от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“  в 240 училища в цяла България. Програмата има за цел превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Дейностите са насочени също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища. Програмата се подкрепя от Тръста за социална алтернатива.

logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.