ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ ВЪВ ВАРНА, РУСЕ, ДОБРИЧ И СИЛИСТРА

с.Средище

И тази година ОУ "Цанко Церковски" и читалището в с. Средище съвместно организират XII-ти Общински събор на ромите. Години наред празникът е традиция в селото. В програмата участват деца от ДГ "Еделвайс" в с. Средище, ученици от ОУ "Цанко Церковски", група "Фолклор на етносите" и група за автентичен фолклор. Участват групи от различни населени места от община Кайнарджа и извън нея.

с.Смолница

На 8 април 2017 година ОУ " Климент Охридски " с. Смолница ще участва с групата "Фолклор на етносите " в празника организиран от община Добричка.Концертът ще се проведе в село Стожер от 11.00 часа. Ние ще изпълним:танца " Цумайле ",стихотворението "Обич" и турска песен "Ела при мен". Заповядайте на празника!

с.Хитово

ОУ „Васил Левски",с. Хитово 8-ми април ще се отбележи чрез участие на група ученици от училището в общинския ромски празник ,който ще се проведе на 8 април в с. Стожер,община Добричка, област Добрич.Участниците ще изпълнят ромска песен.

с. Победа

Ученици от ОУ“Добри Войников“ ще участват в празниците с ромски танци и стихове в с. Стожер на 8 април и в гр. Г.Тошево на 6 април.

с.Кардам

На 6 април в 12:00 по повод ромския празник в град Генерал Тошево ще се проведе тържество и ще последва интересна празнична програма, в която танцова група от СИП-ФЕ РФ от ОУ“Христо Ботев“, с. Кардам ще представят няколко ромски танци.

с. Михалич

На 7 април в 9:00 ученици и родители и учители от 4 училища в област Варна-ОУ „Васил Левски“-с.Михалич, СУ „Васил Левски“-гр. Вълчи дол, ОУ „Климент Охридски“-с. Ст. Караджа, ОУ „Ив Рилски“-с. Червенци ще участват в ромския празник, организиран от общината, който ще се проведе в читалище „Просвета“, с. Михалич. След празника ще се проведе мероприятие по „Малките грантове“

с.Блъсково

В село Блъсково на 7 април в 8:00 в читалище“Развитие“ ще отбележат празника като работници на читалището ще представят на присъстващи исторически факти, свързани с холокоста. Ученици от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, групата по СИП-ФЕ ще представят няколко танца и стихове.

с. Каменар

ОУ "Добри Войников“ ще отбележат празника в училището като ще поканят родители на които ще представят театрална постановка и ще прожектират филм за Холокоста гр. Сеново На 8 април ученици от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ ще участват с няколко ромски танца на празника, организиран от общината в с. Ветово. Във всички училища в североизточна България, участващи в проекта на ЦМЕДТ „Амалипе“ „Всеки ученик ще бъде отличник“ ще се проведе беседа на тема „ Жертви на холокоста“ . Учителите подготвят стихове, филми, разкази.

 

Програмата „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище – Всеки ученик ще бъде отличник“ се реализира от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“  в 240 училища в цяла България. Програмата има за цел превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Дейностите са насочени също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища. Програмата се подкрепя от Тръста за социална алтернатива.

logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.