ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ В ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН

1. ОУ „Васил Левски“ – Караджово

    На 7.04.2017г. (петък) от 14:00 часа ще се проведе литературно-танцова програма посветена на Осми април - Международният ден на ромите. Програмата ще бъде представена от учениците от СИП "Фолклор на етносите-Ромски фолклор" с ръководител: Мая Здравкова. Програмата цели да запознае учениците и учителите от ОУ "Васил Левски" с. Караджово със същността на празника и да покаже приносът на ромската култура в световната.  

2. ОУ "Христо Ботев" - Дълго поле


   На 8 и 9 април 2017 г. е планирана среща на колективите, парламентите и родителите от училищата-партньори по малкия грант на хижа "Скалните мостове" за обмяна на добри практики по проект "Всеки ученик ще бъде отличник".

 3. ОУ „Христо Смирненски – Ново село

На 06.04.2017 -празник на буквите.

На 07.04.2017 , след пролетния спортен празник , ще се състои в сградата на училище в с . Ново село концерт, посветен на международния ден на ромите . А на самия 08.04. 2017 ще извозят учениците с 2 автобуса до гр. Пловдив-по проект ,,Твоят час''.Така 2 дена ще спортуват , празнуват и пътешестват.

4. ОУ"Св.св.Кирил и Методий"- с.Стрелци

 На 7 април след  края на учебните часове ще се отпътува за  с. Борец, където тази година ще се състои Общинското тържество по случай ромския празник - 8 април. Щ Те ще се представят с две групи деца и юноши, които на първи април заеха първо и четвърто място на Международния фестивал за етно танци в гр. Пловдив.

5. НУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Борец

Общинско тържество по случай ромския празник. Празник на училището.

6. ОУ „Христо Ботев“ – Стамболийски

На 07.04.2017 г. училищно тържество за Международния празник на ромите 08.04.2017.

7. ОУ „Панайот Волов“ – Пловдив На 07.04.2017г от 10,00 ч. откриване на новата концертна зала на училището и от 12,00 ч. представителни изяви на учениците от училището.

Програмата „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище – Всеки ученик ще бъде отличник“ се реализира от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“  в 240 училища в цяла България. Програмата има за цел превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Дейностите са насочени също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища. Програмата се подкрепя от Тръста за социална алтернатива.

logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.