ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РОМИТЕ В СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН

С кратка литературно – музикална програма учениците от ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ – с. Девене, обл. Враца ще отбележат 8 април.  От кога и защо се отбелязва Международния ден на ромите, кой е химна и кой е неговия автор ще разкажат организаторите на инициативата. Ще прозвучат популярни ромски песни, талантливи момичета ще изпълнят индийски танц, а рецитатори ще цитират стихове на ромски поети. Г-жа Климова, директор на училището ще награди победителите в ученическия конкурс за есе на тема „ Холокоста“.

 В съседното село Баница учениците от ОУ " Христо Ботев" са подготвили тържествено отбелязване на 8 април. В него участие ще вземат групите по проект „ Твоят час“. Ученическият съвет ще връчи и традиционната си награда „ Ученик на месеца“.   Младите таланти ще се присъединят и към инициативата на НЧ  „ Светлина“ в ежегодните празници на художествената самодейност.

В СУ "Христо Ботев" с. Галиче, обл. Враца се организира  фолклорен празник в салона на читалището  под наслов "На мегдана хоро се вие...". Учениците ще вземат участие  и в  благотворителен концерт – базар на местна неправителствена организация.

Училище „ Н. Й. Вапцаров“ – с. Селановци, община Оряхово и местното читалище отново съвместно ще отбележат Международния ден на ромите. Спектакълът „ Дългият път към дома“  е инициатива на самодейците и учениците от  клубовете, а на него са поканени партньори от НПО, местната управа и регионални медии.

С интересна инициатива към тържественото отбелязване на Международния ден на ромите ще се присъединят и членовете на клуб "Добротворци"  в  СУ "Иван Вазов" - град Вършец, обл. Монтана. Учениците са изработили специална брошура, която ще разпространят сред местната общественост. Членове на клуба ще уважат покана за посещение  на ромска къща.

Учениците от Клуб „Народно пеене” в ОУ „ Христо Ботев“ – с. Рупци, обл. Плевен  с  ръководител Христо Върбанов  отбелязват Международния ден на ромите с публична изява на тема: „ Джелем , джелем”.  Изявата започва с кратка информация за  Осми април, история на ромите и техния фолклор. Групата е подготвила песни, с които ще  отправи послания за толерантност и  единство в различията.

В ОУ „ Христо Ботев“ – гр. Дунавци, обл. Видин тържественото отбелязване  започва с публични изяви на двете групи "Фолклор на етносите " и Вокална група " Сребърни звънчета"  по  проект "Твоят час". Учениците са подготвили тематични табла, както и литературно – музикална програма „ Пътят на ромите“. Представители на училището ще участват и в организираната от Областната управа кръгла маса на тема „ Видин – град на толерантността“.

В СУ "Васил Левски" - гр. Ябланица, обл. Ловеч традиционно Осми април се отбелязва с инициатива на местното читалище в което участват самодейните състави, вкл. и групите по „ Фолклор на етносите – Ромски фолклор“. Съпътстващи дейности са изложба, изготвяне на тематични табла, среща с родители от ромски етнос и др., които са публични изяви по проект, финансиран от ЦОИДУЕМ.

В СУ ,,Отец Паисий" – с. Медковец, обл. Монтана, Международния ден на ромите ще се отбележи с провеждане в училището на традиционното за този празник ,,Магическо междучасие" и с участие в  читалищна инициатива.

Във връзка с  8-ми април в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Замфирово, обл. Монтана, са изработени честитки, поздравителни картички, тематично табло на което са отбелязани ромските символи - знамето и химна им, както и карта за разселването на ромите от Индия. В тематичен учебен час е организирано учениците от от пети до осми клас ще изгледат  филма "Ромски празници и обичаи", който беше естествен завършек на поредица от теми в учебните часове: "Ромски календарни празници“

Учениците от ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий“ – с. Краводер, обл. Враца ще вземат участие в традиционно отбелязване на Международния ден на ромите с участие на всички училища и детски градини от община Криводол. Програмата, която са подготвили групите по „ Фолклор на етносите – Ромски фолклор“ включва китка от ромски песни.

В СУ „ Христо Смирненски“ – гр. Койнаре, обл. Плевен  клубовете по „ Твоят час“ ще отбележат с различни инициативи Осми април: изготвяне на информационно табло; тематична изложба; викторина. За най – изявени ученици има специално подготвени награди.

Учениците от групите по СИП "Фолклор на етносите" в ОУ „ Св. Кл. Охридски“ – с. Буковлък, обл. Плевен ще изнесат музикална програма пред ученици и жителите на селото. Друга изява е и традиционния спортен турнир по тенси на маса и волейбол, в който участват смесени отбори на ученици, учители и родители.

В навечерието на Международния ден на ромите  в  големия  читалищен салон на с. Селановци, общ. Оряхово се събраха  участници и публика от различни етноси, за да отдадат почит на жертвите-роми  във Втората световна война.

В  тържественото отбелязване на Осми април участие взеха ученици от ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с. Селановци и ОУ „ В. Априлов“ – с. Хърлец. Двете училища са в екип по проект „ Всеки ученик ще бъде отличник“ на Център „ Амалипе“.  Заедно с тях  изява взеха и деца от ОДЗ „Мир”, както и самодейци към читалище „Самообразование 1894”. 

      Всички инициативи през периода 3 – 8 април в НУ „ Христо Смирненски“  - гр. Бяла Слатина,обл. Враца са под под надслов „Гордеем се, че сме роми”: изработено е табло за ромите, тяхната история и традиции, което е поставено на видно място във фоайето на училището; в класните стаи на учениците от СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ има  подредени  кътове; проведен е конкурс за рисунка на тема „Какъв се виждам в бъдеще - моите мечти”, а с отличените творби е направена изложба; проведе се  спортен празник с щафетни игри между I и II клас, и турнир по „Народна топка“ между учениците от III и IV клас, а журито е от представители на родителския актив; литературно четене„ От раклата на баба“ най – хубавите ромски легенди и приказки; Ученическия парламент изготви  специални тематични брошури и флаери и др.

Програмата „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище – Всеки ученик ще бъде отличник“ се реализира от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“  в 240 училища в цяла България. Програмата има за цел превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Дейностите са насочени също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища. Програмата се подкрепя от Тръста за социална алтернатива.

logo TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.