КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА В ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН ЗА УЧЕБНАТА 2013-2014 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

Стипендиантска програма за ученици в

гимназиална степен, 2013-2014г     

Фондация „Тръст за социална алтернатива” и Център Амалипе имат удоволствието да обявят конкурс за стипендии в подкрепа на ученици, които се обучават в гимназиална степен. Учениците няма да получават пари в брой, а администриращите организации ще закупуват месечни карти за транспорт и учебници за подбраните стипендианти. Сумата на индивидуалните стипендии не може да надвишава 300 евро на ученик в рамките на една учебна година. Тези стипендии нямат ограничение по отношение на етническата принадлежност на децата.

Кандидатите за стипендии трябва да отговарят на следните критерии:

 1. Да са от семейства с ниски доходи - доходът следва да бъде доказан със служебни бележки или други документи от работодателя или бюрата по труда. Родителите, които не работят на договор и не са регистрирани в бюро по труда, предоставят декларация, че нямат постоянна работа.
 2. Да имат проблем с големите разстояния - подбраните кандидати трябва да живеят на разстояние от училището, което изисква ползването на транспорт, за който е необходимо закупуването на абонаментна карта. Предимство имат учениците, които живеят в отдалечени от училището квартали или учат в съседни градове и села.
 3. Да имат успех от предходната година не по-нисък от Добър 4.00
 4. Да имат малък брой неизвинени отсъствия през предходната учебна година
 5. Да имат желание да се включват в дейности, свързани с образователна интеграция на ромските деца и дейности за мотивиране на други деца да продължат образование
 6. Да са препоръчани от Център за развитие на общността или училище, включено в програмата на ЦМЕДТ „Амалипе” за намаляване на отпадането на ромските деца от училище

Център Амалипе сформира комисия за подбор на кандидатите, която включва представител на Център Амалипе, учител и представител на местната общност. Комисията преценяват кои от децата могат да получат стипендии. Важни критерии при избора са: ниски доходи на семейството, значително разстояние до училището, демонстрирана необходимост от подпомагане, среден успех в училище, престиж на средното училище, в което детето учи или е прието, желание на детето да се включва в дейности за интеграция, както и репутацията на детето в общността (дали околните го смятат за сериозно и отговорно дете, заслужаващо доверие и т.н.).

Всеки одобрен за стипендия ученик може да получи подкрепа, изразяваща се в закупуването на учебници и карта за пътуване (ако пътува от друго населено място) в размер на общо до 600 лв. Всеки от одобрените за стипендия ученици трябва да изготви, съвместно с представителите на Център “Амалипе” – сътрудника по програмата и регионалните координатори на Център “Амалипе” индивидуален план, за дейностите, в които ще се включва през година. В края на първия учебен срок ще бъде направена оценка на всеки стипендиант по следните критерии:

-         успех

-         извинени и неизвинени отсъствия

-         участие в дейностите според индивидуалния план на кандидата

-         навременно подаване на изискваната от тях информация

При непокриването на тези критерии (намаляване успеха на ученика, в сравнение с този от предходната година; успех по-нисък от 4.00; голям брой извинени и неизвинени отсъствия, неизпълнение на изготвения индивидуален план за работа) стипендиантът ще отпадне от програма, а на негово място ще влязат други ученици от резервите до изчерпване на средствата по програмата.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Справка за годишен успех и отсъствия за 2012-2013г. с печат от училището;
 2. Удостоверение от училището, че кандидатът е записан в училището, ако има промяна за 2013-2014г.;
 3. Препоръка от учител, познаващ добре ученика, в която да са засегнати а) академичното представяне на ученика; и б) социалното положение на кандидата;
 4. Лично есе от ученика за мотивацията за учене и интереси за бъдеща професия и реализация;
 5. Лично есе от ученика за това как би се включил в дейности за интеграция на ромите
 6. Доказателство за доходите на всеки от родителите/настойниците:
  1. Служебна бележка от работното място;
  2. Служебна бележка от Агенцията по заетостта;
  3. Удостоверение от клон на Дирекция „Социално подпомагане“;
  4. Декларация, подписана от родител/настойник, с която удостоверява, че не е регистриран към Агенцията по заетостта и че няма постоянна работа.
 7. Декларация за предоставяне на лични данни от родител/ настойник.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ Е 30 ЮЛИ 2013Г.

Формулярът и придружаващите документи, изпращайте на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и по обикновена поща: ЦМЕДТ «Амалипе», гр. Велико Търново, п.к. 113, за Програма за подкрепа на ученици в гимназиална степен. Телефон за контакт: 062/600-224 или 0884-857-578 – Габриела Данаилова. Документите могат да бъдат изтеглени от тук декларация, формуляр.

ДОКУМЕНТИ, ПОЛУЧЕНИ СЛЕД КРАЙНИЯ СРОК, ИЛИ НЕПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ!