Научно - практическа конференция 25 – 26 юни 2013 год. , Велико Търново

При изключителен интерес и активност премина Националната научно – практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище“ (25 – 26 юни 2013 г., Велико Търново).

Организираната от Център „Амалипе“, съвместно с Педагогическия факултет на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, конференция беше официално открита от Зам. председателя Теодора Крумова, Декана на Педагогическия факултет – доц. д-р. Розалия Кузманова и Държавен експерт от МОН – д-р Йосиф Нунев.

Пред аудиторията – преподаватели, учители, представители на РИО, НПО, бяха представени 65 доклада от различните направления, съгласно регламента. В голямата зала на Библиотечно – информационния център на Педагогическия факултет през първия ден  и в двете зали през втория ден, участие взеха над 100 души, част от които се включиха като слушатели, за да почерпят опит и добри практики от колегите си, постигнали добри резултати.

И в научно – теоретичната част и в практическата насоченост по темата, аудиторията се обедини около трудните моменти:

·         Езикова бариера при голяма част от ромските деца;

·         Незаинтересованост и липса на мотивация от страна на родителите;

·         Миграцията (вътрешна и външна).

Учителите, представители на училища, включени в програмата на ЦМЕДТ „Амалипе“ – „Намаляване отпадането на ромските деца от училище“, реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България“, убедително доказаха на своите колеги, че всеки ден, всяка година, всяка човешка съдба се подобрява, ако в училището има:

·        Мотивиран и обучен екип от учители;

·        Действащ родителски клуб;

·        Създаден ученически парламент;

·        Когато всички участници знаят какво трябва да постигнат и как да се постигне целта;

·        Когато,  макар и трудно, всички стигат до убеждението, че всичко се постига с отговорност, труд, взаимно уважение, индивидуална работа и ... подкрепа от всички институции. 

Всички доклади съдържаха изключително ценен анализ, разновидност в практиките, изводи и предложения за решаване на проблемите. Всеки от участниците по не oспорим начин доказа, че образователната интеграция трябва да се постигне в най- висока степен, за да бъдат подрастващите, а и техните родители, конкурентно способни на пазара на труда.

Топли чувства и аплодисменти получиха и „дебютантите“ – Ахмед Куйтов и Николай Бенчев, студенти във ВТУ, доброволци към ЦМЕДТ „Амалипе“ с доклад  „Между Университета и реалността“, които споделиха какво и как са постигнали, работейки с децата от с. Голямо ново, община Търговище.  Много от учителите пожелаха студенти – доброволци да се включат в живота и на техните училища.

Всички доклади ще бъдат издадени в сборник и всеки участник, както и много училища, университети и библиотеки ще получат екземпляр от него в началото на учебната година.

Център „Амалипе“ благодари на всички, които се включиха в представянето и дискусията по темата „ Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище“.

Изключителна благодарност за партньорството отправяме към доц. д-р. Розалия Кузманова – декан на Педагогическия факултет към ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“!

Участниците си пожелаха повече такива форуми, благодариха на Център „Амалипе“ за подкрепата, която получават и заявиха категорично желание Програмата да продължи и в следващите години.

Включване в Програмата пожелаха училища и институции от различни региони – Габрово, Кърджали и др.